BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerdydd

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caerdydd
Lluniau'r Gala
Cynhaliodd aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru gala fawreddog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Sul, Tachwedd 5 i ddathlu 70 mlynedd y Mudiad. Yn ogystal ag aelodau o glybiau Cymru benbaladr, daeth ambell i wyneb cyfarwydd ar y llwyfan hefyd ...

Joy Cornock o Sir Benfro
previous page Joy Cornock o Sir Benfro next page
1  2  3  4  5  6  7  8 

Oes gennych chi luniau o'r gala i'w cynnwys yn yr oriel hon? E-bostiwch deddwyrain@bbc.co.uk
Cyfrannwch

Glesni Roberts o Glwb Nantglyn
Profiad gwych,blinedig,ond gwerth y pracdisio i gyd!!!pawb wedi gwneud llawer o ffrindiau yno!!x

Ceirios, Caerfyrddin
Fe wnes i gymryd rhan yn y sioe, ac roedd gwylio Joy yn canu yn rhoi gwefr lawr fy nghefen i! Mae gan y ferch yma dalent!!!

Caryl Haf
Profiad Arbennig

Sioned Green
Noson wych


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Cynulliad Cenedlawthol Cymru
Tywydd
Lluniau
Elusennau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy