BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerdydd

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caerdydd
5ed Ardalydd Bute yn cyflwyno brisgyll i'r castell Dathlu yng Nghastell Caerdydd
Diwrnod o ddathlu yn nodi 60 mlynedd ers trosglwyddo Castell Caerdydd i bobl Caerdydd

Bu llawer o ddigwyddiadau tyngedfennol yn ystod 2000 o flynyddoedd yn hanes Castell Caerdydd.

Ym mis Medi 1947 digwyddodd yr un mwyaf diweddar ac arwyddocaol i bobl Caerdydd, pan roddodd 5ed Ardalydd Bute Gastell Caerdydd a'r tir parc o'i amgylch i bobl y ddinas.

Diwrnod o ddathlu: dydd Sul 9 Medi
I nodi'r 60 mlynedd ers trosglwyddo Castell Caerdydd, cynhelir diwrnod o ddathliadau ddydd Sul 9 Medi rhwng 9.30am a 5.00pm gyda mynediad am ddim i'r tiroedd, teithiau tywys am bris gostyngol a rhaglen lawn o weithgareddau.

Cofio'r cyfnod
Bydd atgofion o'r cyfnod ar ôl y rhyfel yn cael eu hailgynnau gyda Dawns De o'r 1940au, cerddoriaeth o'r cyfnod a chaneuon i bawb o'r bandstand, rhaglen ar y thema gan fyfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru, arddangosfa hen geir ac, i atgoffa pobl o'r cyfnod caled hwnnw, gweithdai trwsio.

Rhoddir teithiau tywys o Orielau Murluniau cudd y Castell a ddefnyddiwyd fel lloches cyrch awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Bydd staff a pherfformwyr wedi eu gwisgo mewn dillad o'r cyfnod ac anogir ymwelwyr i ddod yn eu siwtiau de-mob neu wisgoedd eraill priodol! Rhoddir gwobr i'r wisg orau neu'r gofrodd neu'r atgof gorau o'r cyfnod.

Ewch i wefan Castell Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth, neu ffoniwch 029 2087 8100.

Mwy o Gaerdydd
Hanes Butetown

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Cynulliad Cenedlawthol Cymru
Tywydd
Lluniau
Elusennau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy