BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerdydd

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caerdydd
Eglwys Teilo Sant
Ar benwythnos 13 ac 14 Hydref 2007, agorwyd Eglwys Llandeilo Tal-y-bont, Pontarddulais yn swyddogol yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

 • Amgueddfa Sain Ffagan yn 60

  Ar ddydd Sadwrn 9, Chwefror 2008, sef Diwrnod Teilo Sant, cynhaliwyd diwrnod arbennig i bobl Pontarddulais yn yr Eglwys yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan. Recordiwyd gwasanaeth yng ngofal y Parch. John Walters ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol.

  Isod gallwch ddarllen hanes y prosiect, gweld lluniau o'r agoriad swyddogol a chlywed barn pobl Pontarddulais am yr Eglwys yn ei chartref newydd. Bu Sara Huws, dehonglydd prosiect yr Eglwys yn Sain Ffagan yn cadw dyddiadur ar y wefan hon o Ionawr - Hydref 2007, cliciwch isod i ddarllen am yr holl waith.


 • Y Parchedicaf Dr Rowan Williams yn agor yr Eglwys Agoriad swyddogol
  Lluniau a chlip sain o agoriad swyddogol Eglwys Teilo Sant gan Y Parchedicaf Dr Rowan Williams.
  Y Parchedig John Walters Agor Eglwys: diwrnod pobl y Bont
  Gwasanaeth i ddathlu cwblhau ailgodi Eglwys Teilo Sant ar 13 Hydref, 2007.
  Adrian Morgan Barn pobl Pontarddulais
  Straeon difyr pobl y Bont ar ddiwrnod hanesyddol.
  Eglwys Teilo Sant Hanes ail godi'r Eglwys
  Hanes y prosiect a lluniau o'r gwaith cychwynnol o adfer.
  Sara Huws Dyddiadur: rhan 1
  Cofnod Ionawr a Chwefror 2007
  Drws Dyddiadur: rhan 2
  Cofnod Mawrth ac Ebrill 2007
  Cloch Dyddiadur: rhan 3
  Cofnod Mai a Mehefin 2007
  Gweithio ar furlun yn Eglwys Teilo Sant Dyddiadur: rhan 4
  Cofnod Gorffennaf ac Awst 2007
  Penglog yn gwenu. Symbol o Golgotha Dyddiadur: rhan 5
  Y cofnod olaf yn nyddiadur Sara Huws (Medi a Hydref 2007)
  Cerflun. Lluniau o'r cerfluniau
  Cerfluniau a welir yn Eglwys Teilo Sant, o weithdy'r artist, Fleur Kelly.
  Croglofft lliwgar Lluniau Medi 2007
  Lluniau o'r gwaith yn yr Eglwys, Medi 2007.
  Santes Marged Lluniau Hydref 2007
  Lluniau o'r gwaith diweddaraf yn yr Eglwys, Hydref 2007.
  Val Hedges o Bontarddulais Diwrnod Teilo Sant
  Trigolion o Bontarddulais yn dathlu dydd Teilo Sant ar 9, Chwefror 2007.
  Tolldy Sain Ffagan dan eira
  Lluniau o'r Amgueddfa o dan eira yn Chwefror 2007

  Cynulliad Cenedlawthol Cymru
  Tywydd
  Lluniau
  Elusennau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy