BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerdydd

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caerdydd
Prifysgol Caerdydd Prifysgol yn dathlu
Mae Prifysgol Caerdydd yn dathlu 125 mlynedd ers iddi agor ei drysau am y tro cyntaf i 13 o staff a 151 o fyfyrwyr.
Y Dinesydd Gwerthu Capel
Y Dinesydd
Mawrth 2010

Pafiliwn yr Eisteddfod Eisteddfod Caerdydd
Canlyniadau, clipiau fideo a straeon o Eisteddfod Caerdydd
Enillydd Medal y Dysgwyr Ennill Medal y Dysgwyr
Rachel Perry o Gaerdydd yn methu dychmygu byd heb y Gymraeg.
Logo Grass Roots Rhwng 16 a 25 oed?
Gwybodaeth am brosiect ieuenctid canol dinas Caerdydd, Grassroots.
Cwpan yr FA Cwpan yr FA
Cyfweliadau, adroddiadau a lluniau o ddiwrnod mawr Gleision Caerdydd yng Nghwpan FA Lloegr yn Wembley.
Mr Urdd yn Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd 2005 Gŵyl Gyhoeddi
Cynhaliwyd gŵyl gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2009 ym mae Caerdydd ar 11 Ebrill.
Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant yn 25
Hywel Gwynfryn yn Neuadd Dewi Sant gyda Arthur Morris Jones, ar raglen 'Hywel a Nia' Radio Cymru: gwrando
Heather Jones Hunangofiant Heather
Hanes bywyd y gantores o Gaerdydd, Heather Jones ac adolygiad o'i hunangofiant.
Joshua Liss I Wlad yr Addewid
Stori Sarah, Joshua a Malka Liss, Iddewon Cymraeg o Gaerdydd yn gadael Cymru ac ymfudo i Israel.
Gethin Jones Gethin yn dod adre
Gethin Jones, cyflwynydd Blue Peter yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Glantaf gyda'i bartner dawnsio.
Delyth Davies Dubai Delyth
Syrthio mewn cariad, trefnu a chanslo priodas, symud tŷ, gadael Caerdydd ac ymfudo i Dubai!
Ffion Edwards Newid bywyd
Stori ryfeddol a chofnod dyddiadur teulu o Gaerdydd.
Gitâr Digwyddiadau lleol
Beth sy'n digwydd yn lleol.
Drws Eglwys O'r Amgueddfa
Blynyddoedd o waith yn cyrraedd uchafbwynt cyffrous yn Sain Ffagan.
Catrin Middleton a'i ffrindiau Cymry Caeredin
Merch o Gaerdydd a'i ffrindiau yn sefydlu Cymdeithas Gymraeg ym Mhrifysgol Caeredin.
Gwaith Merlin Jones Artist lleol yn Fenis
Mae Merlin James o Gaerdydd yn un o bedwar artist sy'n cynrychioli Cymru yn un o brif ddigwyddiadau celf y byd - y Biennale yn Fenis.
Aelwyd Waun Ddyfal Bywyd Myfyrwyr
Profiadau rhai myfyrwyr o ardal Waun Ddyfal y ddinas.
Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gyda lluniau o'r 'Senedd'.
Tai bwyta Bywyd y bae
Safle arbennig ar gyfer y bae ac ardal Butetown o'r ddinas.
Ty pinc Lluniau
Cyfres o luniau o ddinas Caerdydd, gan gynnwys eich lluniau chi.
Parc yr Arfau © y Comisiwn Brenhinol trwy garedigrwydd gwefan 'Casglu'r Tlysau' Hen luniau: Parc yr Arfau
Deg mlynedd ers dechrau dymchwel Parc yr Arfau - ewch i weld hen luniau.
Eglwys Norwyeg Hanes Caerdydd
Dysgu am hanes y ddinas o ddyddiau'r Rhufeiniaid tan heddiw.
Tolldy Sain Ffagan dan eira
Lluniau o Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru o dan eira yn Chwefror 2007.
Dinas Caerdydd "Fy Nghaerdydd i"
Hanes un a fagwyd yn ninas Caerdydd
Hwyaid Ffermwyr yn y bae
Dathliadau Ffermwyr Ifanc Cymru ym Mae Caerdydd Tachwedd 3 -5, 2006.
Stadiwm y Mileniwm Ffeithiau'r ddinas
54 o ffeithiau difyr a diddorol am Gaerdydd.
Cerdded Bywyd yn y brifddinas
Ble i fwyta allan, beth i'w wneud gyda'r nos a pha weithgareddau ydych chi'n eu gwneud yng Nghaerdydd?
Gwesty Dewi Sant a'r bae Gwegamerâu
Gwegamerâu yn stiwdio radio y BBC yn Llandaf, a set Pobol y Cwm.
Bwyta allan Eich Caerdydd chi
Boed yn byw'n y ddinas neu'n ymwelydd, dwedwch wrthon ni ble i fwyta allan a beth i'w wneud yng Nghaerdydd.
 Mr Urdd Urdd 2005
Lluniau, adolygiadau a mwy o Eisteddfod yr Urdd Canolfan y Mileniwm 2005.
Matthew Rhys Enwogion Caerdydd
Portreadau o enwogion o ddinas Caerdydd o'r actor Matthew Rhys i Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan.
Bws Caerdydd Teithio
Camerâu teithio ar yr M4 o amgylch y ddinas, a gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus.
Cwmwl Y Tywydd
Rhagolygon tywydd Caerdydd am y pum diwrnod nesa'.
Llygoden Caerdydd ar y we
Os ydych chi am chwilio ar y we am wybodaeth am Gaerdydd, dyma ganllaw i ddolenni gwefannau am y ddinas.
Pêl-droed Pêl-droed
Safle tîm pêl-droed Caerdydd ar wefan Chwaraeon BBC Cymru'r Byd.
Croeso
Croeso i wefan Caerdydd. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen ei hanes, cael blas ar fywyd myfyrwyr y ddinas, darllen hen straeon newyddion o'r papur bro lleol yn ogystal ag edrych yn ôl ar safle Eisteddfod yr Urdd 2005.

Cynulliad Cenedlawthol Cymru
Tywydd
Lluniau
Elusennau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy