BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bro-dorion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bro-dorion
Disgyblion Ysgol Bro Morgannwg Bro-dorion
Croeso i Bro-dorion, cylchgrawn ar-lein disgyblion Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri.
Llanilltud Fawr Fy mro Morgannwg
Steffan Griffin yn falch o gael byw yn y Fro.
St Hilari O ffenest fy stafell wely
Cyflwyniad i bentref St Hillary gan Megan Morris.
Canol tref Penarth Canol y dref
Cerdd gan Sioned Samuel am Benarth.
Yr arfordir Yr arfordir
Ei thraethau yw un o'r pethau mwyaf poblogaidd am y Fro.
Y Bont-faen Cyflwyniad i'r Bont-faen
"Mae'r Bont-faen yn dref brysur, prydferth ac unigryw" - Sara Meredith
Pier Fy Mhenarth i
Mae Penarth yn lle diddorol iawn os edrychir o dan yr arwyneb taclus, tawel.
Y Barri Y Barri
Prin yw'r cyfleusterau Chwaraeon yn Y Barri yn ôl Ieuan Donovan.
Y Bont-faen Diffyg cyfleusterau?
Oes digon o bethau i bobl ifanc eu gwneud yn y Bont-faen?
Hwylio 'Yn map fy meddwl'
"Lle bynnag yr af yn fy mywyd, Penarth fydd y lle cyntaf yn fy map meddwl i" - Harri Davies.
Pêl droedwyr Dinas Powys Fy nghlwb pêl droed
Cyflwyniad i glwb pêl droed Dinas Powys.
Pier Penarth Penarth - ddoe a heddiw
Dwy ochr i dref Penarth.
Y criw ar set Pobol y Cwm Ni yn y BBC
Lluniau o griw golygyddol y cylchgrawn hwn ar ymweliad â Stiwdios BBC Cymru.
To adeilad y Senedd Mwy o'r de ddwyrain
Safleoedd i rai o drefi a dinasoedd yr ardal.

Ffilmiau
Caerdydd
Lluniau
Gemau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy