BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Hogwr
Mark Jones Dathlu addysg Gymraeg
Hydref 2008
Mae'r ysgol gyfun Gymraeg gyntaf yn sir Pen-y-bont wedi agor ei drysau i ddisgyblion yr ardal.

Agorodd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yrn Medi 2008 ar hen safle Ysgol Gyfun Maesteg gydag 128 o ddisgyblion yrn mlwyddyn 7.

Bydd yr ysgol yn gwasanaethu'r sir gyfan yn ei thalgylch ac yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion 11-18 yrn Mhen-y-bont ar Ogwr. Bu'r disgyblion yn y gorffennol yn mynychu addysg Gyrnraeg tu allan i'r sir yn Ysgol Gyfun Llanhari.

Disgwylir i dros 800 o ddisgyblion fynychu'r ysgol pan gyrhaedda ei llawn dwf gyda'r rhan fwyaf yn dod o ysgolion cynradd Bro Ogwr, Cwm Garw, Cynwyd Sant ac Ysgol y Ferch o'r Sger.

Amcan yr ysgol yw datblygu'n llwyddiannus gyda safonau uchel sy'n hunan-feirniadol, yn cynnig cyfleoedd eang a theg i bawb trwy ddatblygu sgiliau gydol oes.

Pennaeth yr ysgol yw Mark Jones a meddai: "Mae agoriad Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn garreg filltir arall yn nhwf addysg Gymraeg yn ne Cymru ac yn adeg hanesyddol i sir Pen-y-bont ar Ogwr.

"Edrychaf yrnlaen at wireddu'r weledigaeth uchod drwy gydweithio â holl randdeiliad yr ysgol a'r gymuned er rnwyn cyfoethogi addysg a phrofiadau'r disgyblion trwy'r Gymraeg fel iaith gwaith a bywyd."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy