BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Côr Cymysg Treorci a'r Cylch Côr Cymysg Treorci a'r Cylch
Tachwedd 2005
Mae Côr Cymysg Treorci a'r Cylch wedi bod yn brysur iawn unwaith eto eleni o dan arweiniad galluog Mrs Janice Harris, sydd hefyd yn arwain Côr Ebenezer, Aberdâr.
Ym mis Mawrth, ymunodd y ddau gôr i gyflwyno cyngerdd adeg Y Pasg, sef 'Croeshoeliad', Steiner ynghyd ag eitemau amrywiol eraill. Cynhaliwyd y gyngerdd lwyddiannus hon yn Eglwys San Ffagan, Aberdâr.

Yna, ym mis Ebrill ymunodd y côr â Chôr Cymysg Pontypridd mewn cyngerdd yn Eglwys Sant Luc, Rhydyfelin i ganu gwaith newydd sbon gan y cyfansoddwr o Gymro, Carl Jenkins. Yr unawdydd gwadd oedd Miss Iona Jones a ymunodd â'r corau i ganu 'Emyn y Pasg' o Cavelleara Rusticana.

Bu rhagor o gydweithio â phedwar côr arall ym mis Hydref, sef corau Pontypridd, Y Bontfaen, Aberpennar a Nelson. Y tro hwn perfformiwyd Requiem Verdi a'r unawdwyr oedd Eldrydd Cynan Jones, Geraint Dodd (ei phriod), Sioned Ellis a Gavin Davies. Cyfeiliwyd gan Gerddorfa Simffoni'r Rhondda o dan arweiniad arweinydd Côr Pontypridd, Mr Jeff Ryan. Aeth holl elw'r noson i gronfa Tŷ Hafan.

Hefyd eleni cynhaliodd y Côr noson o ganu noddedig lwyddiannus iawn ac mae'r aelodau am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ymarferol trwy gyfrannu a mynychu'r cyngherddau.

Fel arfer bydd y Côr yn cynnal Cyngerdd Nadolig a bydd honno ym Methlehem, Treorci, nos Iau, 22 Rhagfyr am 7 o'r gloch. Croeso cynnes i bawb.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy