BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Y Gwir Barchedig Barry Morgan Cymdeithas Gymraeg Treorci

Daeth cynulleidfa deilwng iawn ynghyd i glywed Archesgob Cymru, y Gwir Barchedig Barry Morgan yn traddodi darlith agoriadol Cymdeithas Treorci a'r Cylch yn nhymor 2004-05.

Gwaith y bardd Saesneg R.S. Thomas oedd testun y ddarlith gan edrych yn arbennig ar ei gerddi Cristnogol. Roedd y Parch Barry Morgan yn gyfarwydd ag R.S. Thomas yn bersonol a llwyddodd i gyfuno atgofion diddorol amdano a dadansoddiad o'i ffydd grefyddol mewn ffordd gelfydd iawn. Soniodd am amheuon y bardd a'i ymwybyddiaeth o annigonolrwydd geiriau wrth geisio ymgyrraedd at Dduw.

Bu hefyd yn trafod y paradocsau lu yn ei gymeriad a chawsom ddarlun cyflawno'r person cymhleth hwn a ystyrir bellach yn un o brif feirdd yr ugeinfed ganrif.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Athro Emeritws Ceri W. Lewis a chafodd pawb noson wrth eu bodd. Bydd cyfarfod nesaf nos Fercher, 20fed o Hydref pan fydd y llenor Angharad Price yn annerch. Gofynnir i'r aelodau nodi' r newid yn y dyddiad - nos Fercher yn hytrach na'r nos Iau arferol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy