BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Heroin Cyffuriau y Felltith Ddiweddaraf
Tachwedd 2002
Trwy gydol ei hanes mae plâu wedi bod yn felltith ar ddyn. Ond mae plar cyffuriau yn wahanol i blâu eraill, yn bygwth dyfodol ein cymdeithas, gydar teulu ei hun sef elfen graidd y gymdeithas dan berygl o ddifodiant.
Gwelir hyn yn eglur yn hanes Keith Griffiths a'i fab, David, sy'n byw yn Tylorstown. O ganlyniad i ymosodiad difrifol arno rai blynyddoedd yn ôl, fe ddatblygodd gyflwr arswydus ar nerfau David.

Er mwyn lleddfu'r cyflwr hwn trodd David yn gyntaf at alcohol ond gan nad oedd hwn wedi lliniarur boen, penderfynodd geisio heroin. Tra bod cyflenwad parod ohono ar gael, daeth yn gaeth i'r cyffur mewn byr o dro.

Yn dilyn cyfnod anodd iawn iddo ef a'i deulu, gyda'r mab yn dwyn oddi ar y teulu, cytunodd David i gofrestru ar gyfer rhaglen ddadwenwyno - detox'- yn Ysbyty'r Eglwys Newydd. Yn anffodus, roedd rhestr aros o rhwng tair wythnos a thri mis. .

Yn ystod y cyfnod aros roedd awydd David am gyffuriau'n cynyddu a dyna pryd y penderfynodd ei dad Keith, oherwydd cyflwr trychinebus ei fab, brynu cyffuriau iddo.


Heroin
Heroin
Yn arwyddocaol, nid oedd prynu'r cyffuriau' n dasg anodd and roedd talu amdanyn nhw' n bygwth iechyd ariannol y teulu cyfan. Yn ffodus mae David yn awr yn rhydd o afael ddieflig cyffuriau, and mae 250 o bobl Rhondda Cynon Taf a'r Merthyr yn dal yn gaeth wrth heroin.

Does dim rhaid wrth radd mewn Cymdeithaseg i weld fod angen rhwystro'r cyflenwad cyffuriau rhag cyrraedd yr ardal, ac yr un mor bwysig efallai, i ddarparu rhaglenni datwenwyno digonol ar gyfer y sawl sy'n gaeth i gyffuriau.

Dylem felly groesawu ddatganiad David Blunkett, yr Ysgrifennydd Cartref ei fod yn bwriadu rhoi hanner miliwn o bunnau i Heddluoedd De Cymru a Dyfed Powys er mwyn helpu cylludo Operasiwn Tarian sef ymgyrch yr Heddluoedd yn erbyn y delwyr cyffuriau.

Hefyd dylem gefnogi galwad Geraint Davies, Aelod y Cynuuliad dros ardal y Rhondda, am ragor o fuddsoddi ar gyfer cefnogaeth a thriniaeth i'r rhai sy'n gaeth i gyffuriau. Os na wneir hyn fe all y canlyniadau fod yn ddifrifol iawn i'n cymdeithas.

Ydych chi'n cytuno/anghytuno â'r sylwadau uchod? Beth yw hanes yr ardaloedd tebyg yn y Rhondda Fawr? Mynegwch eich barn!! .


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy