BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Tìm Siarad Cyhoeddus, Ysgol y Cymer Tìm Siarad Cyhoeddus, Ysgol y Cymer
Rhagfyr 2008
Thomas Tudor Jones, Kate Holvey a Lewis Lloyd, o Ysgol Gyfun Cymer fu'n fuddugol mewn cystadleuaeth siarad cyhoeddus.
Unwaith eto, llwyddodd tîm Siarad Cyhoeddus Ysgol Gyfun Cymer Rhondda i ennill Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus a drefnir yn flynyddol gan y Clwb Rotari.

Dyma'r pedwerydd tro i dîm o'r Cymer ennill y wobr am y tîm gorau yng Nghymru yn y gystadleuaeth gyfrwng Cymraeg.

Dechreuodd y daith yn Ysgol Gyfun Plasmawr ddechrau mis Tachwedd, pan gystadlodd y tîm yn erbyn 9 o ysgolion eraill yn y rownd gynderfynol. Cafwyd llwyddiant mawr y noson honno, gyda Thomas Tudor Jones yn cipio'r wobr am y cynigydd gorau, a Kate Holvey, y cadeirydd, a Lewis Lloyd, y gwrthwynebydd, yn cael eu henwi ymysg y goreuon yn eu categorïau nhw hefyd, yn ôl y beirniaid.

Ar y pumed ar hugain o Dachwedd, fe deithiodd y tîm, ynghyd a'u cefnogwyr di-ri i lawr i Fae Caerdydd, i gystadlu yn y Rownd Derfynol. Braint oedd cael cystadlu yn Nhŷ Crughywel, cartref cyntaf Cynulliad Cymru, yn enwedig o ystyried y pwnc oedd yn cael sylw'r tîm, sef "Breuddwyd ffŵl yw Cymru Rydd."

Cafwyd gwledd o drafod yn ystod y prynhawn, gan dimoedd o Ysgolion Bro Myrddin, y Fro, Preseli, Bryn Tawe, a Llanbed. Rhoddwyd canmoliaeth fawr i bob tîm gan Gadeirydd y Beirniaid, Sulwyn Thomas, ac roedd panel y beirniaid i gyd yn gytûn mai Ysgol y Cymer oedd y tîm buddugol ar y diwrnod. Enwyd Kate Holvey yn gadeirydd gorau'r diwrnod, a Thomas Tudor Jones y cynigydd gorau. Daeth Lewis yn ail yn y gystadleuaeth am wrthwynebydd gorau'r diwrnod.

Yn ogystal â hyn, cipiodd Thomas y wobr am siaradwr gorau'r gystadleuaeth, gan sicrhau bod y darian honno'n dychwelyd i Ysgol y Cymer unwaith eto.

Mae'r tîm yn hapus iawn i orffen eu gyrfa ysgol ar nodyn mor llwyddiannus, ac yn dymuno pob hwyl i siaradwyr y dyfodol sydd â'r dasg anodd o geisio parhau â'r traddodiad hir sydd gan yr Ysgol bellach yn y maes hwn!

Hoffai'r tîm ddiolch i bawb fu'n cefnogi yn ystod y gystadleuaeth, yn arbennig Clwb Rotari'r Rhondda am bob cymorth a chefnogaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy