BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Siop Gymuned C & S Gwobr i'r Siop Gymuned
Rhagfyr 2003
Mae Siop Gymuned C&S, Y Pentre newydd ennill un o wyth Gwobr Pencampwr Cymuned mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan y South Wales Echo am y tro cyntaf eleni.

Bwriad y gystadleuaeth yw anrhydeddu gwir arwyr de Cymru, sef y rhai sy'n rhoi o'u hamser, eu hegni a'u sgiliau yn wirfoddol at wasanaeth eu cymunedau.

Dyna, yn sicr, ddisgrifiad perffaith o waith y pedair ffrind - Margaret Harvey, Eirlys Lewis, Ann Thomas a Nancy Yeo - sydd yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi codi £60,000 a'u rhoi i dros 40 a achosion da lleol. Daw'r holl arian o nwyddau a roddir i'r siop ac a werthir wedyn am brisiau rhyfeddol o isel. Felly, nid yr achosion da yn unig sy'n elwa arni, ond hefyd pawb sy'n troi i mewn i chwilio am fargen.

Roedd y lle yn gynnwrf i gyd pan alwodd ffotograffydd Y Gloran a minnau heibio - pob cwsmer yn llongyfarch y siopwragedd ac yn holi am y seremoni wobrwyo yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd pan ddaeth nifer o enwogion at ei gilydd i ddathlu camp yr enillwyr.

Roedd llond lle o bobl yn y siop, fel pob amser; fan hyn, mam ifanc yn prynu dillad i'w babi, fan draw dyn mewn oed yn bwrw golwg dros y silffoedd llyfrau. Yna daeth cwpl i mewn a dwy sachaid o deganau oedd y nesaf peth i newydd ac a wnaiff sawl plentyn yn hapus fore dydd Nadolig. A phob un ohonynt yn canmol, pob un yn llawenhau yn y llwyddiant oherwydd, wedi'r cwbl, eu siop nhw yw hi - Siop y Gymuned.

Anne Brooke


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy