BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Huw Davies fel Kitch Y Ffynhonnau
Mehefin 2003
Roedd y cynhyrchiad teledu diweddar o bryddest Rhydwen Williams yn dangos fod yna hyd a lled yn nhalent actio a cherddorol Cwm Rhondda.

Cyflwynodd y bardd ei bryddest i blant Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen a chwaraeodd disgyblion a chyn-ddisgyblion yr ysgol rannau amlwg yn y cynhyrchiad.

Rhoddwyd pwyslais teilwng ar dri a fun amlwg yn yr ymdrech i gadwr Gymraeg yn rhan hanfodol o gymdogaethaur Cwm, sef y bardd glowr, John Robert Williams, gweinidog Moriah Y Pentre, Robert Gruffydd, a'r bardd athro a gwleidydd, James Kitchener Davies.

Adroddwyd y bryddest ar hyd y rhaglen â theimlad gan Daniel Evans, sydd erbyn heddiw yn actor proffesiynol llwyddiannus, nad yw wedi anghofio'i wreiddiau a sydd hefyd yn gynnyrch Ysgol Ynyswen - un sy'n falch i ddweud yng ngeiriau Rhydwen, ... mae marc y Cwmfel nôd ddafad ama i.

Chwaraewyd rhan Kitchener Davies gan un arall o gyn-ddisgyblion Ynyswen, sef Huw Davies sydd erbyn heddiw yn gweithio fel athro'i hun yn Ysgol Gyfun Gymraeg y Cymer. Llwyddodd Huw i chwaraei ran ag argyhoeddiad. Roedd yn rhwydd i gredu mai athro/gwleidydd ydoedd.

Er yn actor proffesiynol o fri doedd Glyn Houston ddim yn argyhoeddi yn ei ran fel bardd glöwr.

Pethau eraill nad oedd yn argyhoeddi oedd gweinidog yn canu gitar ac ymweud â chyffuriau. Roedd hyn, mae'n debyg, yn ymgais i ddiweddaru delweddau'r bryddest ond rhaid gofyn a'i llwyddiant ydoedd? Gellir gofyn yr un peth am y dechneg o gael merched ifainc mewn tafarn i yngan geiriau a briodolir gan y bryddest i fenywod Cwm Rhondda yn negawdau cynnar y ganrif ddiwethaf.

Ond un peth sydd wedi goroesi amser yn y Rhondda, fel pob man arall yw canu ac roedd yr elfen hon yn y cynhyrchiad yn dderbyniol iawn, er hwyrach mae lle i amaur penderfyniad i gael gan Gôr Pendyrus (gyda i Glyn Jones yn hytrach na ei) i ganu uwchben beddau Mynwent Pen-rhys.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy