BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Pob yn aros eu tro i fynd i mewn i'r ffair Ffair Ysgol Fodern Treorci 1953
Medi 2005
Ym 1953 penderfynodd Ysgol Fodern Treorci, a oedd yn Heol Glyncoli ar safle'r Ysgol Gynradd bresennol, gynnal ffair.
Fe'i hagorwyd gan y cynghorydd lleol a chyn-gadeirydd Cyngor Bwrdeistref y Rhondda, Evan Morgan Davies.

Mr Percy Griffiths oedd prifathro'r ysgol ar y pryd. Bu'r ffair yn llwyddiant mawr ac yn ddiweddar daeth ein gohebydd, Mary Price o hyd i nifer o luniau a dynnwyd ar y diwrnod.

Credir taw Mr Dan Thomas, Heol Conway, Cwmparc oedd y ffotograffydd gan ei fod yn aelod o staff yr ysgol ar y pryd.

Ydych chi'n nabod rhai o'r bobl hyn? Os ydych, rhowch wybod inni drwy ffonio 773395 neu 435563


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy