BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Cyntaf - am yr eildro!
Ebrill 2005
Roedd mis Tachwedd yn fis prysur iawn i dîm siarad cyhoeddus Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.
Mae gan yr ysgol draddodiad cryf o lwyddo yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus ar lefel sirol ac yn wir, ar lefel genedlaethol. Llynedd, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf erioed i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth siarad cyhoeddus Prydain ac Iwerddon y Rotari trwy gyfrwng y Saesneg.

Llwyddodd y tîm hefyd i gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth Gymraeg y llynedd a churo sawl tîm o dde Cymru.

Mae'r siaradwyr huawdl yn gyfarwydd ag ennill rhai o brif wobrau'r gystadleuaeth; llynedd fe ddaeth tarian 'Prif Siaradwr' yr Ŵyl yn ôl i'r Cymer yn ddiogel yn nwylo Timothy Lloyd, sydd bellach yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Llundain a Hannah Williams, sydd erbyn hyn yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe, enillodd wobr 'Gwrthwynebydd y Noson'.

Prif fechgyn yr ysgol, Alun Williams ac Owain McKimm a disgybl Blwyddyn 10, Daniel Owen, oedd cynrychiolwyr y Cymer eleni. Ar ôl llwyddo i guro wyth tîm arall o Rhondda Cynon Taf yn y rownd gyntaf yn Ysgol Gyfun Llanhari ac Owain McKimm yn cael ei ddyfarnu'n 'Wrthwynebydd y Noson', bu'n rhaid iddynt wynebu pump tîm arall yn rownd derfynol y gystadleuaeth yn Ysgol Gyfun Treorci.

Y Parchedig R Alun Evans oedd Cadeiriydd y panel beirniadu ac roedd yntau a'r ddau feirniaid arall "wedi'u gwefreiddio gyda safon y gystadleuaeth" haerodd mai hon oedd un o'r cystadlaethau gorau iddynt feiriadu erioed. Roedd 6 tîm o Lanbed yn y Gogledd i Fro Morgannwg yn y De, yn y gystadleuaeth, ond ennill, unwaith yn rhagor fu hanes tîm y Cymer.

Alun Williams enillodd wobr 'Prif Gynigydd y Noson' a rhannodd tîm y Cymer y brif wobr 'Tim Buddugol Siarad Cyhoeddus De Cymru' gydag Ysgol Gyfun Glantaf. Mae'r darian, unwaith eto, yn ôl yn y Cymer a'r tîm eisioes wedi dechrau paratoi ar gyfer y gystadleuaeth Saesneg.

Dymunwn bob llwyddiant i'r tîm a llongyfarchiadau gwresog ar eich llwyddiannau hyd yn hyn!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy