BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Shelley Rees Portread y Mis - Shelley Rees
Mai 2006
Cyfweliad gyda'r actores Shelley Rees o'r Rhondda sy'n chwarae rhan Stacey ar Pobol y Cwm.
Pryd a ble y cawsoch chi eich geni?
Fe ges i fy ngeni ar 30 Ionawr, 1974 yn Ysbyty Llwynypia, Rhondda.

Ble aethoch chi i'r ysgol a gafodd unrhyw athrawon ddylanwad arnoch?
Es i Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen, Treorci, yna i Ysgol Gyfun Rhydfelen ac wedyn i Ysgol Gyfun Llanhari ar gyfer y chweched dosbarth. Roedd Mr Meirion Lewis yn brifathro ar Ysgol Ynyswen ar y pryd ac o dan ei ddylanwad e fe ddes i werthfawrogi'r iaith Gymraeg. Yna, yn Ysgol Llanhari, roedd Mrs Lowri Cynan yn llawn cefnogaeth a brwdfrydedd dros ddrama. Mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi dewis gyrfa ym myd teledu, theatr a ffilm ac iddi hi mae'r diolch am hynny.

Beth wnaethoch chi ar ôl gorffen eich addysg ffurfiol?
Tra `mod i yn yr ysgol fe ges i gyfle i actio mewn drama yn Llundain am gyfnod. Wedi'r profiad gwych hwnnw, fe benderfynais taw dyna fyddwn i'n hoffi ei wneud fel gyrfa. Ces i gyfle i wneud ffilm a chyfres deledu hefyd. Wedyn, ar ôl cwpla fy addysg ffurfiol doedd hi ond yn naturiol imi geisio ffeindio asiant. Penderfynais i beidio a mynd i goleg gan taw ysgol brofiad fyddai'r ysgol orau i fi.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn actio yn Pobol y Cwm?
Fe ymunais â chast Pobol y Cwm yn 1993 fel Stacey Jones - merch ysgol beniog a gonest o'i chymharu â gweddill ei theulu. Yn 1996 fe ges i frêc gan mod i'n awyddus i weithio ar bethau gwahanol. Bues i'n gwneud ffilm yn Rwsia, ffilm yn Ffrainc a ches i gyfle i deithio Prydain ac Awstralia mewn drama lwyfan. Yn 1999 roedd cynhyrchydd y gyfres yn awyddus i Stacey ddychwelyd i Gwmderi. Wedi i mi gael fy merch fach, Lowri, roeddwn yn hapus i wneud hynny.

Ydy pobol yn cyfeirio atoch chi fel Stacey ar y stryd?
Odyn, drwy'r amser! Mae siopa yn Tesco yn cymryd oriau! Ac er fy mod i a fy nheulu yn gyfar¬wydd â hyn mae cael fy nabod yn gallu digwydd yn y lleoedd mwyaf od. Er enghraifft wrth imi aros mewn ciw i fynd ar reid E.T. yn Florida a hefyd yn Eurodisney pan sgrifennodd cymeriad Winnie the Pooh 'Croeso i Disney' yn llyfr llofnodion Lowri!

Pam rydych chi 'n dal i fyw yn y Rhondda?
Does gennyf ddim awydd o gwbl i adael y Rhondda. Dw i' n lico'r gymuned. Mae Lowri' n hapus yn Ysgol Bronllwyn a dw i' n llawer rhy ddibynnol ar Mam i fyw yn unlle arall!

Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol? Oes unrhyw ran yr hoffech chi ei hactio?
Rydw i'n cymryd brêc o Pobol y Cwm dros yr haf er mwyn hala mwy o amser gyda'r teulu. Ond dw i wedi cytuno i fynd yn ôl i greu trafferth i Rhodri Lewis a'i dad. Fe hoffwn i fynd yn ôl i'r theatr rywbryd a chael fy nghyfarwyddo gan fy ffrind Daniel Evams. Dw i wedi gwneud cwrs 'Councelling Skills' ym Mhrifysgol Caerdydd, felly mae digon i'w wneud!

Beth ydych chi 'n hoffi ei wneud yn eich amser hamdden?
Ymweld â ffrindiau, mynd i'r theatr a dilyn rygbi. Er ein bod ni yn gefnogwyr Pontypridd, rydym yn ymweld â Pharc y Strade yn amal. Rydym ni'n ffrindiau mawr gyda Sarra Elgan a'i gŵr, Simon Easterby sydd yn gapten ar dîm y Scarlets.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy