BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Clwb Henoed Treorci Clwb Henoed Treorci yn Derbyn Grant
Mai 2005
Yn ddiweddar, derbyniodd Anna Brown, ysgrifenyddes weithgar Clwb Henoed Treorci newyddion eu bod wedi derbyn grant am £2,759,000.
Bydd y grant hwn yn eu galluogi i gael bordydd plyg newydd, gosod wyneb diogel ar y llwyfan a phrynu peiriant Bingo newydd.

"Gwobrau i Gymru oll', sef cangen o'r Loteri, yw ffynhonnell y grant a fydd yn galluogi'r aelodau i wella'r cyfleusterau yn Neuadd y Dderwen. Y gobaith yw y bydd mwy o grwpiau ae aelodau'r gymuned yn gwneud defnydd o'r lle.

Roedd y Cadeirydd Mrs Pauline Worman wrth ei bodd. Dywedodd, "bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr i aelodau'r Clwb a phawb yn yr ardal. Roedd y broses o wneud cais am y grant yn hawdd ac yn gyflym. Gallaf gymeradwyo rhaglen grantiau "Gwobrau i Gymru Gyfan' i unrhyw un."

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi Neuadd y Dderwen ar gyfer unrhyw achlysur gallwch gael manylion pellach gan Anna Brown ar (01443) 776681.

Rhwng y grant hwn a'r gwaith a wnaed yn y Neuadd gan y Cyngor yn ystod argyfwng y Llyfrgell, mae gan Dreorci neuadd y gall fod yn falch ohoni.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy