BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Blwyddyn 6 yn cynnal Diwrnod Darllen Diwrnod Darllen Ysgol Bodringallt
Hydref 2009
Cynhaliodd blwyddyn 6 ysgol Bodringallt ddiwrnod darllen, gyda'r nôd o ddarllen 50,000 o eiriau
Ein Diwrnod Darllen, gan Jade Hughes

Ddoe, cawson ni ddiwrnod darllen noddedig yn ein dosbarth ni. Yn y bore casglodd Mrs Llywelyn-Williams yr arian i mewn. Darllenodd pawb eu hoff lyfr. Darllenais i "Angus" Cafodd ei ysgrifennu gan Louise Rennison. Yn y llyfr mae cath o'r enw Angus. Mae chwaer gan Georgia o'r enw Libby. Mae Libby yn rlhoi dillad ar Angus, y gath flewog. Mae'n ddoniol.

Ar ôl amser chwarae roedden ni'n gallu gwneud chwilair neu ddarllen cylchgrawn. Yn y prynhawn roedden ni'n gallu dewis gwneud model neu fwgwd allan o'r llyfr. Gwnes i y gath flewog! Defnyddiais binc am ei thrwyn a'i thafod. Gwnes i goron gyda glitter arian. Gwnes i briodas i Angus. Defnyddiais bapur clir am 'veil.

Mwynheais y diwmod yn fawr. Codon ni £175 ddoe. Ein targed oedd £300. Rwy'n edrych ymlaen at gael ein llyfrau newydd. Dyma'r hyn a ddywedodd rhai o'r plant fel rhan o'u gwerthusiad:-

"Rydw i eisiau ddoe i fod yn heddiw a heddiw i fod yn ddoe!" Chloe Evans

"Darllenais i lyfr ffeithiol am, ie! Doctor Who! Mwynheais sut gymaint. Darllenais 5,000, ie 5,000 o eiriau! Wow am ddiwrnod grêt!"

Matthew Hopes


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy