BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
20fed Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Clive Williams a'i waith Clive Williams - Arlunydd a Cherflunydd
Hydref 2004
Hanes gyrfa'r arlunydd a cherflunydd Clive Williams yn wreiddiol o Dreorci.
Ganed Clive Williams yn un o bump o blant Ivor ac Eluned Williams, Stryd Illtyd, Treorci. Ar ôl ei addysgu yn Ysgol Gynradd Treorci ac Ysgol Ramadeg y Pentre, aeth i Goleg Celf. Ar ôl gorffen ei gwrs, ceisiodd wneud bywoliaeth fel arlunydd yn peintio nifer o bortreadau a derbyn comisiynau am ddarluniau a cherfluniau.

Pan benderfynodd Clive a'i ddarpar-wraig, Neen, briodi, cafodd swydd yn dysgu celf yn Llundain, ond yn fuan dychwelodd i'r Rhondda i ddysgu celf yn Ysgol Gyfun Treorci o dan bennaeth yr adran yno, David Rees. Yn ystod y cyfnod hwn, daliodd ati i beintio yn ystod penwythnosau a gwyliau ysgol.

Seland Newydd
Yn Ionawr 1967 ymfudodd Clive a'i wraig i Seland Newydd pan benodwyd ef yn bennaeth yr Adran Gelf yn Ysgol Uwchradd Kamo, Whangarei. Pheintiodd e ddim un darlun ar ôl hyn gan iddo roi ei fryd ar gerflunio. Yn 1968 bu'n arddangos cyfres o gerfluniau pren gan gynnwys 'Tad a Mab' a 'Chwaraewr Rygbi a Phêl' ymhlith eraill. Yn ddiweddarach, arddangosodd nifer o weithiau gyda 22 o artistiaid eraill. Y brif eitem oedd cerflun o ferch, 1.4 metr o uchder.

Yn ystod ei fywyd creodd nifer o gerfluniau i gynghorau dinesig ac i fusnesau gan gynnwys purfa olew ac mae'r rhain i'w gweld yn Seland Newydd hyd heddiw. Roedd Clive wrth ei fodd yn arbrofi gyda gwahanol gyfryngau. Er enghraifft, gwnaeth gyfres o gerfluniau seramig, dro arall cerflun efydd o blymwyr môr a byddai yn ei elfen yn gweithio ar brosiectau mawr.

Yn wir, ychydig cyn iddo gael ei ladd mewn damwain, roedd e wedi cyflwyno braslun o gerflun i Lysoedd Barn Whangarei. Roedd gweinyddwyr y Llys wrth eu bodd â'r syniad a gofynnwyd i Grant, mab Clive, sydd hefyd yn gerflunydd, a fyddai ganddo ddiddordeb mewn datblygu syniad ei dad. Naw mis yn ddiweddarach, enillodd Grant y comisiwn.

Mae'r cerflun ar lun hwyl long enfawr yn cynrychioli'r math o ganŵ^ teithio a ddefnyddid gan frodorion Seland Newydd bellach yn Amgueddfa Llundain, Whangarei.

Mae llawer o waith Clive i'w weld yn Seland Newydd ac yng Nghymru ac yn ei gartref mae cyntedd sydd hefyd yn oriel gelf lle y mae'r teulu'n dal i arddangos ei waith.

Mae papur bro Y Gloran yn ddiolchgar i Neen Williams Daw, gweddw Clive ynghyd â'i fab am y lluniau a llawer o wybodaeth am ei waith a'i yrfa.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy