BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Sarah Eveson Gobaith cerddorol Sarah
Gorffennaf 2008
Mae Sarah Eveson o Dreorci â'i bryd ar fod yn gantores broffesiynol ac yn gobeithio cael cyfle i ymddangos mewn sioeau yn y West End maes o law.

Ym mis Medi bydd Sarah o Gelli Aur, Pengelli, yn dechrau ar y dasg o wireddu'r freuddwyd honno trwy ddechrau ar gwrs BA yn Academi Gelfyddydau Theatr Mountview yn Llundain, meithrinfa llawer o sêr y theatr.

Cerddoriaeth yw un o brif ddiddordebau Sarah sy'n chwarae'r ffidil yng ngherddorfa'r ysgol ac wedi llwyddo yn ei arholiadau piano at radd 8. Ond er ei gallu offerynnol, canu sy'n mynd â'i bryd yn bennaf.

Yn ddiweddar enillodd yr ail wobr o £250 yng Ngŵyl Coleg y Drindod, Caerfyrddin ac ers iddi fod yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Treorci cafodd gyfle i ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau gan gymryd rhan Truvy yn Steel Magnolias, Eponine yn Les Miserables'ac Eliza Doolittle yn My Fair Lady.

Mae Sarah hefyd wedi bod yn weithgar gyda rhai o'r cwmniau opera lleol. Cymerodd rhan Dorothy yng nghynhyrchiad Cwmni Selsig o'r Wizard of Oz a chwaraeodd Peter yn Peter Pan, Fantine yn Les Miserable a Jennifer yn The Witches of Eastwick, tair o sioeau Grŵp Theatr Spotlight.

O'r holl rannau hyn, ei ffefryn yw Eliza Doolittle. "Golygodd dysgu'r rhan hon waith caled iawn, ond fe ddysgais lawer am theatr gerdd," dywedodd. "Mae cymeriad Eliza'n gymhleth a chefais gyfle i gyfuno sgiliau actio, dawnsio a chanu i sicrhau perfformiad cyflawn."

Newydd sefyll ei harholiadau Safon A mewn daearyddiaeth, cerddoriaeth a drama mae Sarah ac yn ddiweddar llwyddodd yn arholiad safon arian RADA.

Ei huchelgais yw gweithio mewn theatr gerdd a chael cyfle i berfformio yn West End Llundain ond yn y pen draw carai ymddangos mewn cynyrchiadau sioeau cerdd yma yng Nghymru.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy