BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Daniel Eisteddfod Yr Urdd
Gorffennaf 2005
Llongyfarchiadau calonnog i Ysgol Gymraeg Bodringallt am gipio dwy wobr gyntaf ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd.
Nid yn unig y llwyddon nhw i ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth y Parti Unsain ond aethon nhw ymlaen i gipio'r brif wobr y corau ysgol dan 12 oed gan guro ysgolion o Aberystwyth a Phorthmadog. Dyma'r tro cyntaf i unrhyw ysgol o'r Rhondda ennill dwy o brif wobrau'r Eisteddfod ac mae plant a staff hyfforddi Bodringallt i'w canmol yn fawr iawn.

Gwnaeth Gavin Moulsdale, Ysgol Gymraeg Ynys-wen yn arbennig o dda i gyrraedd y llwyfan yn yr Unawd i Offerynwyr Pres dan 12 a dod yn drydydd. Cafodd Gavin ei gyfweld ar Radio Cymru a chael cyfle i son am gysylltiad agos ei deulu a Band Treherbert.

Agorodd yr Eisteddfod nos Sul, 29 Mai a sioe gerdd ysblennydd, 'Sain Cerdd a Sioe' .

Y cyfarwyddwr cerdd oedd Geraint Cynan,un o feibion Treorci a'r cyflwynydd ac un o'r prif berfformwyr oedd yr actor adnabyddus o Gwm-parc, Daniel Evans. Roedd Daniel hefyd yn Llywydd y Dydd ar y dydd Mawrth pan gynhaliwyd seremoni'r Pedal Ddrama. Yn ei araith, Talodd Daniel deyrnged i'r Urdd a phwysigrwydd y mudiadyn ei ddatblygiad yn actor.

Llongyfarchiadau i ddawnswyr Ysgol Gyfun Treorci ar ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth y ddawns fodern. Tipyn o gamp oedd cyrraedd y llwyfan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy