BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Linda Tyler Camp Mam Ifanc
Gorffennaf 2004
Linda'n llwyddo yn Llundain


Mae'n dipyn o gamp i unrhyw un lwyddo i redeg marathon o dros 26 milltir, ond mae mam ifanc, 45 oed, sy'n hanu o Dreorci wedi llwyddo i wneud hynny.

Mae Linda Tyler, gynt Savage, yn dod yn wreiddiol o Stryd Regent, Treorci ond erbyn hyn yn byw yn Crondall, Swydd Surrey.

Mae Linda yn fam i dri o feibion, Richard, David a Jonathan a phenderfynodd gystadlu yn Marathon Llundain eleni er mwyn codi arian at Ymchwil i Athritis.

Llwyddodd Linda i gwblhau'r ras a chodi swm teilwng o arian yn y fargen at glefyd y dioddefodd ei diweddar famgu ohono am flynyddoedd.

Llongyfarchiadau mawr iddi. Mae ei mam, Eirwen Savage, Stryd Regent, yn hynod o falch ohoni fel y mae pawb sy'n ei hadnabod yn yr ardal.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy