BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
newyddion.jpg Addurno Bwrdd y Pasg
Ebrill 2003
Mae'n hyfryd i weld y Gwanwyn yma unwaith yn rhagor wedi moelni a thywyllwch y Gaeaf.

Yn awr mae'r dyddiau'n dechreu ymestyn a'r haul yn dechrau tywynflu o bryd yw gilydd beth bynnag. Hefyd fe welir adfywiad yn y pridd gydag oddfau'n dechrau rhoi lliw i'r ardd. Yn gyntaf ceir yr eirlys gwyn yn llwyddo i drywanu'r pridd gyda'i fonyn main, cleddyfog yn profi ansawdd yr hin ar gyfer y blodau a ddaw yn ei sgil maegis melyn, porffor a gwyn y saffrwn a'r cennin Pedr luniaidd â'u trympedau aur yn cyhoeddi dyfodiad y Gwanwyn a bywyd, newydd.

I ganol hyn fe ddaw'r Pasg, gwyl o obaith a hapusrwydd wedi galar a chreulondeb Dydd Gwener y Groglith. Mae'r wyl yma'n ei chynnal mewn amryfal ffyrdd mewn nifer fawr o wledydd. Un arfer sy'n gyfarwydd iawn i'r plant yw bwyta wyau siocled. Rydw i'n ddigon hen i goflo un Pasg arbennig wedi'r rhyfel a'i dogni pan gafodd fy chwaer a minnau wy a oedd yn arbennig iawn inni - roedd wedi ei wneud o siwgr gydag un rhan wedi'i thorri allan i ddangos golygfa o gywion bach cardfwrdd. Nid yw ei flas yn aros yn y cof ond yn sicr mae'r cyffro a deimlais wrth weld y fath foethusrwydd wedi moelni'r rhyfel yn fyw iawn yn y cof.

Unwaith eto rydw i wedi hod yn darllen yr 'Household Guide' i weld sut y dathlwyd y Pasg yn oes mam-gu.

Addurn ar gyfer canol y bwrdd
Rhoddwyd drych fel canolbwynt er mwyn adlewyrchu'r blodau. Yna rhoddwyd tuniau teisen fach o gwmpas y drych a'u llanw â mwswg llaith a blodau bach megis caru'n ofer. Wedi gorchuddio ymylon y drych a gwaelod y tuniau â mwswg neu laswellt rhoddwyd ffiolau bach a'u lanw hwythau a Nodau bychain hefyd. Yn y canol cafwyd ffiol fach fain i ddal cennin Pedr a rhedyn gwallt mair. Defnyddiwyd fioledau bach i wneud garlant a'u pwytho ar i gotwm a'u taenu o ben y ffiol dali waelod y bedair ffiol fach.

Y nyth

Teisen Nyth Aderyn
Gwnaed teisen spwng trwchus â'i ganol wedi'i dorri allan fel ei fod yn edrych fel nyth. Llenwyd y twll â hufen a gorchuddiwyd y gweddill ag eisin siocled. Yna gratwyd siocled dros yr hufen. Wedi iddo galed llenwyd y twll ag wyau a wnaed ar gyfer y nyth aderyn.

Teisen Gwningen
Unwaith eto gwnaethpwyd spwng ond y tro hwn fe'i rannwyd yn ddwy fel ei fod yn deneuach na theisen Nyth Aderyn. Llenwyd y ddau spwng â jam neu hufen a gorchuddiwyd y cyfan ag eisin. Addurnwyd y deisen hon a chwningen siocled a moron marsipan neu ffondant.

Geirfa:- moelni - bareness; tywynnu - to shine; adfywiad - re-birth; trywannu - to pierce; cleddyfog - sword-like; hin -climate; lluniaidd - graceful; galar - grief; amryfal - various: dogni - to ration; moethusrwydd - luxury; addurn - decoration; pwytho - to stitch; ffiol - vase.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy