BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Radio Wales Radio Wales yn Nhreorci
Chwefror 2004
Bydd prif raglenni Radio Wales yn cael eu darlledu o Dreorci yn ystod wythnos 23 - 27 Chwefror.

O dro i dro bydd yr orsaf yn ymweld ag ardal arbennig a thro Treorci fydd hi'r mis nesaf. Y bwriad yw rhoi darlun o fywyd yr ardal i wrandawyr trwy ymweld â gwahanol sefydliadau a chwrdd â thrigolion y cylch.

Ymhlith y pethau a drefnwyd yn barod mae Panel Chwaraeon o'r Clwb Rygbi pan gaiff yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr. Disgwylir y bydd rhaglen boblogaidd Roy Noble hefyd yn cael ei darlledu o'r dref ac mae Eli Williams, trefnydd yr wythnos yn awyddus i glywed oddi wrth unrhyw fudiad sy'n awyddus i gymryd rhan.

Bydd Neuadd y Parc yn ganolfan bwysig yn ystod yr wythnos a'r gobaith yw cynhyrchu drama gymunedol i'w darlledu oddi yno gyda phobl ifainc yn cymryd rhan. Os oes gennych syniadau, neu am gymryd rhan, cysylltwch â Jacqui Prosser ar (01443) 776920.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy