BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Llun o Ivor Rees yn fachgen Hanes Ysgol Penyrenglyn
Chwefror 2010
Hanes y Parch Ivor Rees yn ddisgybl yn Ysgol Penyrenglyn
Tai
Oriel
Cyfres o luniau ardal cwm Rhondda
Olwyn Trehafod
Hanes lleol
Hanes Cwm Rhondda - ardal sydd wedi gweld twf a dirywiad mewn diwydiant.
Lein ddillad
Lluniau'r cymoedd
Cyfres o luniau o gymoedd de ddwyrain Cymru.
 Hanes Ysgol Penyrenglyn
 Diwrnod Darllen Ysgol Bodringallt
 Tìm Siarad Cyhoeddus, Ysgol y Cymer
 Cwmni Drama Cadwgan, Treorci, 1925
 Hunangofiant y diweddar Ben James
 Rhamant Tŷ Glyncornel
 Gobaith cerddorol Sarah
 Gwobr i awdures blant
 Ysgol yn derbyn clod
 Hunangofiant Ben James

Croeso
Croeso i safle papur bro Y Gloran, papur Blaenau'r Rhondda Fawr. Mae'r ardal yn cynnwys y pentrefi sydd yn rhan uchaf Cwm Rhondda Fawr ac yn ymestyn o Dreherbert i'r Gelli a Thonpentre. Erbyn heddiw mae'r pyllau glo i gyd wedi eu cau ac o ganlyniad mae'r ardal yn dioddef lefel uchel o ddiweithdra.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy