BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Dinesydd
Gŵyl Gerdd Arwel Hughes
Ebrill 2005
Ym mis Ebrill eleni, dros gyfnod o bedwar diwrnod, cynhelir Gŵyl Gerdd yn Philadelphia, UDA, i ddathlu cerddoriaeth y cyfansoddwr Arwel Hughes.

Ffrwyth dychymyg cerddor o Philadelphia, James Moyer, yw'r ŵyl, sydd wedi cydweithio'n agos ag ŵyr Arwel Hughes, Meuryn Hughes, i'w datblygu.

Cynheuwyd diddordeb James Moyer yng ngherddoriaeth Arwel Hughes yn 1972, pan ganodd e un o weithiau'r Cymro dan faton y cyfansoddwr ei hun mewn gŵyl gerdd yn Scranton, Pennsylvania. Cysylltodd ef a Meuryn Hughes, sy'n cyhoeddi cerddoriaeth ei daid trwy ei gwmni yn Ne Cymru, Aureus Publishing, ac mae'r ŵyl yn ffrwyth eu llafur dros y ddwy flynedd diwethaf.

Dros y pedwar diwrnod, cynhelir perfformiadau o weithiau mwyaf poblogaidd Arwel Hughes, gan gynnwys y gweithiau corawl 'Dewi Sant' a 'Gweddi' dan arweiniad James Moyer, ynghyd â'r darnau llai, 'Nefoedd' a 'Cân Ossian' .

Er mai prif ganolbwynt yr ŵyl fydd cerddoriaeth Arwel Hughes, fe fydd perfformiad o waith comisiwn gan Meuryn Hughes ar brif noson yr ŵyl, y nos Sadwrn, 30 o Ebrill. Yn seiliedig ar adnodau'r Beibl, cyfansoddwyd 'Y Gwynfydau' ar gyfer côr cymysg ac organ.

Fe fydd côr ieuenctid yn perfformio trefniant Meuryn Hughes o'r emyn poblogaidd 'Gwahoddiad' ynghyd â threfniant o'r ffefryn 'Ar Hyd Y Nos' ar gyfer côr cymysg, bariton ac organ.

Elfen arall o'r ŵyl fydd cyfres o ddarlithoedd a gweithdai cyfansoddi. Fe fydd Meuryn Hughes yn rhoi darlith ar fywyd Arwel Hughes, gan ganolbwyntio ar y prif ddylanwadau ar ei gerddoriaeth.

Mae'r ŵyl yn addo bod yn ddathliad cyfoethog o fywyd a cherddoriaeth Arwel Hughes, ac yn gyfle i glywed gweithiau nas perfformir yn aml.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Aureus Publishing ar 01656 88 00 33 neu Ebostiwch info@aureus.co.uk


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy