BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tua'r Goleuni
Adeilad newydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Tua'r Goleuni! Y safle newydd
Medi 2002
Hir yw pob aros, ond bois bach roedd hi'n werth aros er mwyn camu dros drothwy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar ei newydd wedd ar Fedi'r 2il 2002.
Nid fy mod yn hen cofiwch, ond mae'r canlyniad hyd yn oed yn felysach gan fy mod i ac amryw o fy nghydweithwyr wedi bod yn breuddwydio am ddyfodiad yr adeiladau newydd ers fy mod yn 11 mlwydd oed.

Ers i mi gerdded trwy ddrysau yr Ysgol Isaf yn Aberbargod ar fy niwrnod cyntaf, cofiaf glywed yr addewid ganwaith ein bod ni'n mynd i gael ysgol newydd.

Does dim dwywaith fy mod i wedi cael blas ar fywyd yn yr Ysgol Uwchradd ac i mi fanteisio ar bob cyfle i fwynhau pob gweithgaredd oedd ar gael.

Weithiau roedd hi'n hawdd anghofio twll du y tai bach drewllyd, y coridorau tywyll a'r nenfydau oedd fel hen ymbarél yn ceisio ein cysgodi rhag llid y glaw melltigedig.

Dychwelyd fel athrawes
Cymaint oedd yr atyniad at yr hen le nes i mi benderfynu dychwelyd i'r hen adeiladau fel athrawes.

"Hanner call", medde chi, ond dwi wedi bod wrth fy modd yn athrawes yn fy hen ysgol ac erbyn hyn rwy wedi bod yma ers saith mlynedd.

Er ein bod yn fy marn i yn dîm go unigryw - yn gyfeillion agos yn ogystal â bod yn gydweithwyr, doedd yr amgylchiadau ddim yn fêl i gyd.

Roedd yr adeiladau yn gwegian ac ôl y tymhorau yn glir ar furiau'r hen le.

Roedd teithio yr 1.6 milltir rhwng y ddwy safle yn Aberbargod a Bargod yn fwrn ar ein hamser egwyl a chinio.

Roedd hyd yn oed y mwyaf amyneddgar yn barod i ffrwydro wrth aros i'r traffig malwodaidd grwydro trwy dref brysur Bargod.

Cerdded o adeilad i adeilad, croesi sawl hewl a chyrraedd yn wlyb domen i sylweddoli eich bod wedi anghofio llyfr rhyw blentyn yn yr ystafell athrawon! Sbort yn wir!

Yr unig gysur oedd ein bod wedi clywed bod yr adeiladau newydd yn mynd i fod yn realiti.

Brwydro yn ddi-baid
Brwydrodd y tîm yn ddi-baid a braint oedd cael bod ar ein safle newydd flwyddyn a hanner yn ôl i weld torri'r dywarchen yn Fleur de Lys. Gwenodd yr haul ar ein llecyn newydd a bu'r gweithwyr yn ddyfal wrth eu gwaith.

Cawsom gyfle i ymweld â'r adeilad cyn y gwyliau ac rwy'n siwr fy mod wedi diflasu amryw o'm ffrindiau wrth sôn am yr ysgol newydd.

Chwarae teg i mam, mae'n wrandawraig a hanner ac mae wedi amsugno'r wybodaeth wrth i mi barablu'n gyffrous am gynllun yr ysgol.

Dwi wrth fy modd yn mynd ar wyliau ac rwy'n credu ei bod yn wir i ddweud bod deffro ar fore cyntaf y tymor newydd braidd yn anodd i ddweud y lleiaf.

Cyffro'r diwrnod cyntaf
Roedd eleni'n wahanol! Oedd, roedd y deffro yn anodd, ond roedd y cyffro o wybod fy mod yn mynd i'r adeiladau newydd fel magned yn fy nhynnu lan y cwm.

Fe ddaeth yr awr ac roedd yr anghrediniaeth yn anhygoel wrth weld y Cwm Rhymni Newydd.

Wrth i ni baratoi i groesawu'r disgyblion trwy'r drysau, mae'n braf sylweddoli mai nid rhyw adeilad newydd oeraidd yw hwn ond ei bod yn foethus, yn lliwgar, yn groesawgar ac yn gartref clyd i'n tîm ni. Mae'n freuddwyd yn wir!

Diolch i bawb a frwydrodd mor ddygn ac a sicrhaodd bod yr adeiladau newydd yn realiti i bawb sy'n credu yn nyfodol addysg Gymraeg yn y Cwm. Dyma adeilad sydd yn wir adlewyrchiad o gyfoeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.


Erthygl gan Mrs Caryl Hall Williams, un o athrawon Adran Gymraeg Ysgol Gyfun Cwm Rhymni0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy