BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tua'r Goleuni
Owain ap Dafydd Prifathro newydd i Gwm Rhymni
Awst 2008
Mae prifathro newydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Owain ap Dafydd, wedi dechrau ar ei waith.

Croeso i bennaeth newydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Owain ap Dafydd, a apwyntiwyd ym mis Mai, yn drydydd prifathro'r ysgol ac yn olynydd i Hefin Mathias a Huw Thomas.

Un o Faesteg yw Owain a aeth o Ysgol Tŷ Derwen yn un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Gyfun Ystalyfera. A hynny pan oedd y daith o Gwm Llynfi i ben uchaf Cwm Tawe yn awr a hanner o daith - ac awr a hanner nôl eto!

Yn wir, gwnai tair bws y daith honno pob dydd a ddiddorol nodi mai un a wnaeth y daith honno gydag ef oedd Hywel Davies, un o uwch athrawon Cwm Rhymni.

Dechreuodd y ddau yr un diwrnod yn yr Ysgol Feithrin ym Maesteg ac yna mynd i ddysgu gyda'i gilydd yn eu hysgol bresennol.

Heblaw am yr amser treuliodd y ddau yn y coleg, yn yr un ysgol maent wedi bod gyda'i gilydd. A bu'r ddau'n weision priodas i'w gilydd. Graddiodd Owain o'r hen UWIST, sydd bellach yn rhan o Brifysgol Caerdydd, mewn peirianneg.

Chwaraeon yw prif ddiddordeb Owain ond llenyddiaeth yw diddordeb mawr ei wraig Rhian. Cyfarfu'r ddau pan yn athrawon ifanc yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni â'r ysgol honno a thipyn o enw fel 'Dating Agency'!

Gwyddonydd yw Rhian hefyd ac yn un o'r cyntaf i dderbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr hen Went yn ddisgybl yn uned Gymraeg Rhisga lle bu gyda eraill a ddaeth yn amlwg yn y sector Gymraeg, fel Rhys a Rhodri Harries.

A dychwelyd i'w chynefin wnaeth Rhian yn athrawes gemeg yn Ysgol Gwynllyw pan agorwyd yr ysgol honno yn 1988.

Mae Owain yn ymwybodol o'r her fawr sy'n ei wynebu gan gofio y bydd yr ysgol yn llawn erbyn 2011. Cred y dylai'r awdurdodau gydweithio, yn enwedig yn y parthau hyn, gyda Gwynllyw yn ymgiprys a phroblemau tebyg.

Wedi'r cyfan, does fawr o wahaniaeth yn hyd y daith i ganol Cwm Rhymni o Flaenau Gwent a rannau o Gasnewydd ag y sydd i Wynllyw.

Mae Owain yn rhagweld y bydd dros 3,000 o blant angen addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal Gwent a Chwm Rhymni erbyn 2017 ac rydym 700 o leoedd yn brin ar hyn o bryd.

Beth bynnag yr her a'r anawsterau a ddaw i'w rhan, mae Owain wrth ei fodd o fod yn bennaeth ar ysgol y mae e'n ei hystyried yn ysgol dda iawn.

Mae yna staff ifanc da iawn; plant da lawn ac mae cyflwr da yr adeiladau yn dystiolaeth gref o ysgol â disgyblaeth dda. Yn wir, mae'n gymuned nid dim ond lle i weithio. Pob dymuniad da iddo!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy