BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
'Gyda Gwaith Daw Rhyddid' Berlin a Krakow - Taith ysgol Howell
Rhagfyr 2007
Dyma hanes ymweliad addysgiadol diweddar Ysgol Howell, Caerdydd i'r Almaen a Gwlad Pwyl.

Ymadawodd pedwar deg wyth o staff a disgyblion ar awyren o Fryste yn uniongyrchol i Ferlin. Y cynllun oedd, wedi gwario tri diwrnod ym mhrifddinas yr Almaen, oedd teithio dros nos mewn trên i ail ddinas Gwlad Pwyl i gwblhau'r wibdaith.

Bwriad yr ymweliadau oedd canolbwyntio ar y Natziaid a'r Rhyfel Oer gydag ymweliadau ag Amgueddfa Stori Berlin, Gwersyll Crynhoi Sachsenhausen, Tŷ Cynhadledd Wannsee, ac Auschwitz. Daeth maint troseddau'r Natziaid yn amlwg i bawb ac ar adegau doedd geiriau ddim yn gallu esbonio'r hyn wnaethwyd a thawelwch oedd yr unig ymateb priodol.

O dan arweiniad brodor o Seland Newydd, oedd wedi ymsefydlu yn ninas Berlin, gwariwyd yr ail ddiwrnod yn ymweld â sefydliadau'r Natziaid, Mur Berlin, Checkpoint Charlie, Cofeb yr Holocaust ac Arddangosfa Tirlun Arswyd. Ar ddiwedd y dydd roedd yr Hard Rock Café yn rhyddhad cyn gadael ar y trên cysgu i Krakow.

Does dim un ffilm na llyfr yn gallu eich paratoi ar gyfer yr erchyllterau a wnaethpwyd yng Ngwersyll Cofeb Crynhoi Auschwitz a Birkenau. Roedd hi'n anrhydedd i gael ein tywys o amgylch y safle. Tra yn Auschwitz fe ddaethom ar draws grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa yn cwblhau'r union un ymweliad.

Noson o adloniant wedi hynny gyda dawnswyr traddodiadol mewn bwyty Pwylaidd. Ar y diwrnod olaf aethom i Gloddfa Halen Wieliczka a thaith o amgylch dinas brydferth Krakow.

Gwnaeth sawl un o frodorion yr Almaen a Gwlad Pwyl y sylw bod y disgyblion wedi adlewyrchu, yn eu hymddygiad, natur gorau ein hieuenctid. Roedd y myfyrwyr a'r staff yn teimlo eu bod wedi cyflawni profiad ysgytwol ond gwerthfawr.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy