BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Lowri mair, Un o 'Sherpas' - tywyswyr yng Nghanolfan y Mileniwm Cynnwrf yng Nghanolfan y Mileniwm
Rhagfyr 2004
Mae penwythnos agor Canolfan y Mileniwm wedi bod yn achlysur i Gymru gyfan ac yn arbennig i'r ardal hon.
Roedd rhai wedi cael mynd i'r ganolfan i'w brofi ar ddechrau'r mis a rhai wedi bod yn lwcus i gael tocynnau i'r noson agoriadol. Roedd nifer yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y cynteddau a'r neuaddau ar y dydd Sadwrn.

Cafodd plant ysgolion lleol gyfle i ddangos eu doniau ac roedd nifer yn canu yn y côr enfawr ar y nos Sadwrn.

Does dim amheuaeth fod yr adeilad newydd yn drawiadol o'r tu fas ond mae'n werth mynd i mewn i weld y theatr enfawr ac i weld yr holl adnoddau eraill sydd ar gyfer y gynulleidfa ac ar gyfer y cwmnïau preswyl sydd wedi ymgartrefu yna.

Mae Gwersyll newydd yr Urdd yn y Ganolfan yn balas ac yn rhoi'r mudiad yng nghanol bywyd celfyddydol Cymru. Fe'i agorwyd gan Bryn Terfel ar ddydd Sadwrn 27 Tachwedd a bydd yn rhoi cyfle i blant o bob rhan o Gymru wersylla yn y brif-ddinas.

Roedd adwaith pobl wrth ymweld ag adeilad newydd Canolfan y Mileniwm yn dweud y cyfan - hynod, rhyfeddol, mor fawr, croesawgar, gwych, y mwya'n y byd, wow. Mae'n rhaid i'r genedl gael adeiladau fel hyn.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy