BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Capel y Rhondda, Trehopcyn Yr emyn-dôn 'Cwm Rhondda' yn 100
Mehefin 2007
Eleni mae'n gan mlynedd ers cyfansoddi'r Emyn-dôn 'Cwm Rhondda' a threfnwyd nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal i ddathlu'r achlysur.

Cyfansoddwyd y dôn yn wreiddiol gan John Hughes ar gyfer cystadleuaeth i ddathlu agor organ newydd yng nghapel y Rhondda, Trehopcyn yn 1907. Enw gwreiddiol yr emyn-dôn oedd 'Rhondda' ond oherwydd bod tôn arall o'r un enw fe'i newidiwyd i 'Cwm Rhondda'. Yn fuan daeth yn boblogaidd fel emyn-dôn yng Nghymru ac wrth gael ei fabwysiadu fel anthem answyddogol Cymru mae wedi dod yn adnabyddus ar draws y byd.

Ganwyd John Hughes yn Nowlais yn 1873 ond symudodd ei deulu i ardal Tonteg oherwydd bod ei dad yn gweithio mewn pwll glo yn y Beddau. Aeth John Hughes i weithio fel clerc yng ngwaith glo'r Great Western, Trehopcyn. Bu farw yn 1932 yn 58 mlwydd oed.

Ymhlith y dathliadau mae Cymanfa ganu i blant ardal Pontypridd yng Nghapel Rhondda, Trehopcyn, ar 29 Mehefin.
Nos Iau, 5 Gorffennaf bydd cyngerdd yng Nghapel Salem, Tonteg, capel John Hughes, gyda Chantorion Creigiau.
Ac ar ddydd Gwener, 6 Gorffennaf bydd Cymanfa i blant ardal Capel y Rhondda, Trehopcyn.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy