BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Meriel Gainsbury Swydd ddysgu i ddysgwraig o Ffynnon Taf
Mawrth 2010
Dod i adnabod Meriel Gainsbury o Ffynnon Taf, dysgwraig sydd wedi cael cynnig i ddysgu'r iaith i ddysgwyr eraill.
Mae nifer o bobl Rhondda Cynon Taf wedi cyfoethogi eu bywydau trwy fynychu cwrs Cymraeg yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion y Brifysgol, ac yn eu plith y mae Meriel Gainsbury.

Penderfynodd Meriel, 43, sy'n fam i ddau o blant, ddysgu Cymraeg am ei bod eisiau i'w phlant gael eu magu'n ddwyieithog. Athrawes Almaeneg a Ffrangeg oedd Meriel cyn iddi adael ei swydd i fagu gael plant. Oherwydd ei diddordeb brwd mewn ieithoedd aeth ati i fynychu gwersi Cymraeg yn ystod y cyfnod o seibiant o'i gyrfa. Cafodd ei hysbrydoli gymaint gan y cwrs Cymraeg i Oedolion fel y derbyniodd y cynnig o fynd yn diwtor yn syth.

Meddai Helen Prosser, Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Morgannwg: "Mae stori Meriel yn gyffredin o ran ei phenderfyniad i ddysgu Cymraeg am ei bod yn awyddus i'w phlant gael eu magu'n siarad yr iaith. Mae cymaint o rieni'n dewis dilyn cyrsiau Cymraeg i Oedolion oherwydd hyn, ac o ganlyniad ceir cynnydd yn nifer y bobl sy'n mynychu'n cyrsiau"

Yn ôl Meriel: "Cefais yr wybodaeth am y cwrs yn y Cylch Meithrin lleol, ac mi es ati'n syth i gofrestru. Yn ogystal â'm brwdfrydedd dros ieithoedd, roeddwn yn awyddus i fedru helpu fy mhlant gyda'u gwaith cartref yn Gymraeg, ac i siarad gyda nhw yn yr iaith wrth iddyn nhw ei dysgu eu hunain. "Roedd yn her cydbwyso bod yn fam â dysgu gyda'r nos, ond mi wnes fwynhau ac roeddwn wrth fy modd pan glywais fy mod wedi cael 'A' ar ddiwedd y cwrs."

Mae Meriel yn enghraifft wych o ddysgwr sydd wedi gwneud yn fawr o'r cyfle i ddysgu, ac mae wedi profi nad yw dysgu Cymraeg mor anodd ag mae pobl yn ei gredu. Mae'r chwe chanolfan Cymraeg i Oedolion yng Nghymru'n cynnig amryw o gyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg trwy raglen o weithgareddau dysgu anffurfiol, a'u hymgais dyfal yw ysbrydoli dysgwyr i fod yn rhugl yn yr iaith.

Y llynedd, gwelwyd cynnydd pellach yn y nifer o oedolion oedd yn cael gwersi yng nghanolfan y Brifysgol, a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Un o nodweddion mwyaf addawol y ddarpariaeth oedd y cynnydd yn y niferoedd oedd yn dychwelyd i fynychu dosbarthiadau lefelau uwch sy'n dangos fod y myfyrwyr yn mwynhau'r dosbarthiadau ac yn dymuno bod yn siaradwyr rhugl.

Aeth Helen ymlaen: "Yn dilyn yr ymgynghoriad ar Strategaeth Addysg Llywodraeth Cynulliad Cymru, y gyntaf erioed trwy gyfrwng y Gymraeg, a gyhoeddwyd llynedd, rwy'n gobeithio y bydd mwy a mwy o oedolion yn gweld yr iaith Gymraeg fel 'sgil' ac yn dewis mynychu cyrsiau. "Rydym yn falch iawn bod myfyriwr cystal â Meriel wedi penderfynu ymuno â'r tîm i helpu ac i ysbrydoli mwy o oedolion i ddysgu Cymraeg." Bydd Meriel yn dechrau ei swydd dysgu yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion y brifysgol ym mis Medi.

Am ragor o wybodaeth am wersi Cymraeg ar unrhyw lefel ewch i www.welshforadults.org


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy