BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
23ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
James yn ffarwelio gyda'i ddosbarth cyfrifiaduron James yn ffarwelio a'r Andes
Ebrill 2009
James Williams yn ffarwelio a'r Andes... Ond ar gael am sgwrs...
Mae James Williams o Lantrisant wedi bod yn gweithio yn Esquel a Threvelin, Patagonia am flwyddyn ac nawr mae'n ffarwelio i ddod adref.

"Mae wedi bod yn flwyddyn fythgofiadwy allan yma yn yr Andes, ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes. Mi hoffwn ddiolch i bawb, boed ym Mhatagonia neu yng Nghymru sydd wedi fy nghynorthwyo yn ystod fy nghyfnod fel swyddog Menter Iaith Patagonia yr Andes.

"Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser cael cydweithio gyda thrigolion yr Andes dros y 10 mis diwethaf. Rwy'n dymuno pob llwyddiant i Fenter Iaith Patagonia am y dyfodol, ac rwy'n credu'n gryf yn ei fodolaeth ar ôl gweithio yma, gan fy mod yn gallu gweld y dylanwad cafodd y gwaith ar yr ardal a'r trigolion.

Ond nawr rhaid dychwelyd i Gymru fach, ac os oes gan rywun ddiddordeb rwyf ar gael i sgwrsio gyda'ch mudiad lleol, boed yn Ferched Y Wawr, Cymdeithas y Capel neu yn gymdeithas yn y pentref, noson ffurfiol, anffurfiol, dwi'n hyblyg iawn, a byddwn yn gofyn am gyfraniad bach i'r Fenter.

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda James Rhys Williams trwy ebost; jrhyswilliams@hotmail.com

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy