BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Y llawysgrif gwreiddiol sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol Dathlu'r Anthem
Mawrth 2006
Mae Cyngor Tref Pontypridd yn brysur yn paratoi ar gyfer dathlu 150 mlynedd ers cyfansoddi ein hanthem genedlaethol, Hen Wlad fy Nhadau.
Disgwylir i'r dathliadau ddigwydd ym mis Mehefin a chroesewir aelodau o'r Orsedd a phlant lleol i ymuno yn y dathlu.

Ym mis Ionawr 1856 ysgrifennodd Evan James y geiriau i'r anthem wrth iddo grwydro ar hyd glannau afon Y Rhondda. Yna cyfansoddodd ei fab, James James, y dôn i gyd¬ fynd â'r geiriau. Glan Rhondda oedd teitl gwreiddiol y gân ac fe'i perfformiwyd am y tro cyntaf yn festri Capel Tabor ym Maesteg naill ai ym mis Ionawr neu Chwefror 1856, gan gantores o'r enw Elizabeth John o Bontypridd.

Fe'i cyhoeddwyd am y tro cyntaf mewn casgliad o alawon Cymreig gan Thomas Llywelyn o Aberdâr ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod Llangollen 1858. Yna, yn 1860, newidiwyd y teitl i Hen Wlad Fy Nhadau gan Owain Alaw a gyhoeddodd gyfrol o'r enw Gems of Welsh Melody. Ym mis Mawrth 1899 fe recordiwyd Hen Wlad Fy Nhadau yn Llundain gan Madge Breese ar gyfer y Gramophone Company a dyma'r gân Gymraeg gyntaf i gael ei recordio. Cafodd ei recordio ar ddisg saith modfedd, a hyd y gân oedd munud ac 17 eiliad.

Codwyd cofeb i Evan a James James yn 1930 ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd. Cynlluniwyd y gofeb gan Syr William Goscombe John.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy