BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
30ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Dawnswyr Bro Taf Dawnswyr Bro Taf yn bencampwyr dawnsio gwerin y byd
Mai 2009
Mae Dawnswyr Bro Taf yn bencampwyr dawnsio gwerin y byd yn y dosbarth i blant. Yn hwyr nos Sadwrn, Ebrill 18, fe enillodd y grŵp ifanc y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth bwysig ar ynys Mallorca.

Mewn gwledd o liw ac asbri, dyma nhw'n cipio'r wobr yng Ngŵyl Ddawnsio Gwerin y Byd. Roedd timau o bedwar ban byd yn cystadlu yn yr ŵyl a phob un yn ymfalchïo yn eu diwylliant a'u traddodiadau.

Dros wythnos, fe fu'r grŵp yn perfformio o gwmpas dinas hynafol Palma, yn derbyn clod mawr gan y beirniaid a'r gwylwyr. Yn ôl un dyn o Mallorca, dyma yn ei farn ef oedd y perfformiadau gorau a brofodd mewn 66 mlynedd o ddilyn dawnsio gwerin.

Yn teithio gyda'r 20 o berfformwyr, roedd tîm o rieni, cerddorion a thiwtoriaid.

Meddai Ann Brookman, un o'r rhieni fu mor weithgar yn codi arian i'r grŵp, "roedd gweld y plant yn dawnsio o'r galon yn rhywbeth bythgofiadwy. Wna'i fyth anghofio'r profiad ac yn sicr wnaiff fy merch Charly Ann fyth; mae fy llais yn brifo o hyd. Ni chlywodd Palma Oggi, oggi, oggi fel hyn erioed o'r blaen!"

Mae'r grŵp wedi bod yn llwyddiannus iawn yn clocsio a dawnsio gwerin, yn ennill yn Eisteddfod yr Urdd, y wobr gyntaf i blant yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen llynedd a nawr yn bencampwyr ifanc y byd ym Mallorca.

Wrth gyrraedd adref yng Nghymru, roedd gan un aelod, Josh Morgan, 12 oed o Greigiau, syniad ar gyfer y dyfodol "pam na chawn i ni ymuno a'r Shuttle a chlocsio yn y gofod!"

Ond nid yw'r llwyddiant yma wedi dod dros nos i'r dawnswyr, sy'n ymarfer bob nos Fawrth yn Ysgol Heol y Celyn fel rhan o grŵp estynedig; maent yn dysgu dawnsio, canu a drama.

Sefydlwyd y grŵp prin dair blynedd yn ôl ac mae'r paratoi a'r ymarfer wedi bod yn waith caled a chodi arian yn sialens. Fe fydd y wobr o 1500 euro felly yn werth ei chael.

Fe fydd realiti yn dychwelyd yn fuan, meddai cyfarwyddwraig y dawnswyr, Eirlys Britton. Dim ond ychydig amser sydd cyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd.

Roedd ennill ym Mallorca yn brofiad teimladwy i Eirlys. Fel un o sefydlwyr Dawnswyr Nantgarw dywedodd Eirlys wrth y Tafod "mae hwn wedi bod yn freuddwyd ers 20 mlynedd. Fe gawsom ni ail yno rai blynyddoedd yn ôl. Ond mae ennill y wobr gyntaf yn y dosbarth i blant yn arbennig. Mae pawb wedi ymarfer yn wych a hoffwn roi diolch mawr i fy nghyd diwtoriaid Gavin Ashcroft a Nerys Griffiths; heb anghofio'r rhieni sydd wedi bod mor weithgar" Yn wir, mae gan Ddawnswyr Bro Taf dalent, llawer ohono fe.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy