BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Yr enillwyr Cyfleoedd Cymraeg i Ffermwyr Ifanc Sir Forgannwg
Mai 2008
Am y tro cyntaf yn hanes Clybiau Ffermwyr Ifanc Morgannwg, cymerodd aelodau'r Sir ran mewn cystadleuaeth ddarllen gyhoeddus.

Ar ddydd Sul, Mawrth 30ain, bu pedwar tîm (gyda thri aelod) yn darllen rhan o lyfr chwedl Dic Penderyn gan Meinir Wyn Edwards. Roedd yr aelodau i gyd yn ail iaith bron a gwelwyd budd mawr i'r gystadleuaeth.

Dywedodd aelod "dwi'n mawr obeithio y bydd y gystadleuaeth hon yn sbarduno mwy o weithgareddau cyfrwng Cymraeg yn y sir yn y dyfodol agos. Mae amryw o'n haelodau yn defnyddio'r iaith o fewn ffiniau'r ysgol ond yn aml iawn does dim cyfleoedd cymdeithasol i ddefnyddio'r iaith y tu allan".

Yn ôl Siwan Hywel, sydd yn gweithio i Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru fel Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg "Pwrpas y diwrnod oedd creu mwy o gyfleon i'n haelodau ddefnyddio'r iaith Gymraeg yng ngweithgareddau'r Ffermwyr Ifanc. Rydyn ni wedi dechrau gydag un gystadleuaeth ond mawr obeithiwn y bydd y ddarpariaeth yn cael ei hehangu yn unol â gofynion ein haelodau."

Enillwyr y gystadleuaeth oedd Hannah, Delun a Ceryn o Glwb Llantrisant. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy