BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Sharon Morgan yn cyflwyno 'Holl Liwie'r Enfys' yn Gartholwg Paul Robeson yn dod i Gartholwg
Mai 2007
Fel rhan o ddathliad diwylliannau'r byd bydd Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg yn cynnal diwrnod arbennig ar 18 Mai.
Bydd cyfle i flasu bwydydd o bedwar ban byd a mwynhau dawnswyr a chantorion o amrywiol ddiwylliannau. Yn ogystal, bydd ysgolion y gymuned yn traddodi Neges Ewyllys Da. I gwblhau'r dathliadau bydd ffilm nodedig Paul Robeson 'Proud Valley' yn cael ei dangos yn y theatr yn y prynhawn.

Yn ogystal, cynhelir cyngerdd arbennig ar Fai 3 a fydd yn gyfle i weld nifer o'r enillwyr lleol a fydd yn cynrychioli'r ardal hon yn yr Eisteddfod mewn ychydig o wythnosau. Yn unol â'r drefn newydd dangosir ffilm ar brynhawn dydd Iau ola'r mis i oedolion - Shooting Dogs - sydd yn ymwneud â hanes yr hil-laddiad yn Rwanda.

Er bod dros 1000 o bobl yn defnyddio'r Ganolfan yn wythnosol erbyn hyn, mae'n siŵr bod nifer o ddarllenwyr Tafod Elái yn anghyfarwydd â'r lle o hyd. Cofiwch, mae croeso i chi alw draw i gael taith o amgylch yr adnoddau sy'n cynnwys theatr, gwegaffi, ystafell gynadledda ac ystafelloedd dysgu amrywiol. Yn ogystal, mae rhestr gynhwysfawr o gyrsiau newydd a diddorol ar gyfer mis Medi. Gallwch edrych ar y wefan neu godi'r ffon am fanylion pellach - www.campwsgartholwg.org.uk neu 01443 219589

Gweithgareddau

Arddangosfa Paul Robeson - Mai 4-18

Diwrnod dathlu diwylliant - Mai 18, 2 pm
Proud Valley

Arddangosfa Amrywiaeth, Hanes ac Etifeddiaeth - Mai 24-Mehefin 30

Ffilm i blant, Cars - Mai 30, 10.30 am

Ffilm, Shooting Dogs - Mai 31, 2 pm

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy