BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Y Cynghorydd Sheila Dafis yn cyflwyno twb o flodau a phlanhigion i Winnie Davies Penblwydd Hapus Winnie
Gorffennaf 2009
Llongyfarchiadau i Winnie Davies, Heol Goch, Pentyrch ar ddathlu ei phenblwydd yn 100 oed ar 27 Mehefin.
Ganwyd Winnie yn Nhongwynlais. Cymraeg oedd iaith y cartref a'r ardal yr adeg honno. Symudodd y teulu i Abertridwr ac yna i fferm y Graig Wen ar y Garth. Priododd â John Davies, gofalwr ceffylau Craig y Parc. Roedd hi'n hoff iawn o farchogaeth ceffylau.

Roedd Winnie yn enwog fel cantores soprano yn yr ardal a bu'n diddanu cynulleidfaoedd mewn cyngherddau yn yr Hen Neuadd Ysgol a Chapel Horeb. Bu'n aelod ffyddlon o'r W.I. ac mae hi'n parhau yn brysur yn y pentref, yn siopa ac yn garddio.

Mae hi'n hoff iawn o ddarllen a gwylio chwaraeon ar y teledu.

Ar ran y Cyngor Cymuned a thrigolion yr ardal cyflwynwyd twb o flodau a phlanhigion iddi hi gan y Cynghorydd Sheila Dafis.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy