BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Siriol Griffiths, Nia Wyn Jenkins a catrin Middleton yn Ffair y Freshers 2006 Cymry Caeredin
Gorffennaf / Awst 2007
Catrin Middleton o Gaerdydd yn sôn amdani hi a'i ffrindiau o Gaerfyrddin yn sefydlu Cymdeithas Gymraeg ym Mhrifysgol Caeredin ...

Yng nghanol y tost a'r te ar ryw fore cyffredin yn ffreutur y neuadd breswyl, ac ymysg y cannoedd o leisiau dieithr, acen Gymraeg yn dod o geg y ferch drws nesa....

"Catrin?" Ro'n i'n gwybod yn syth mai hon oedd y 'Nia o Gaerfyrddin' yr oeddwn yn chwilio amdani, hithau'n chwerthin o wybod fod gwell siawns o lawer iddi fod yng nghwmni rhyw 'Fiona o Forfar' na'r 'Catrin o Gaerdydd' yr oedd hi hefyd yn ceisio dod o hyd iddi! Roedd cael siarad Cymraeg rhyw 400 milltir yn agosach at begwn y gogledd yn rhyfeddol - ond fel petaem ni wedi 'nabod ein gilydd erioed. Y sgwrs i ddilyn yn gwneud dim ond atgyfnerthu'r darlun oedd gan y criw o Wyddelod a Saeson wrth y bwrdd, sef fod 'pawb yng Nghymru'n nabod pawb'.

Dyddiau'n ddiweddarach wedyn, acen Gymraeg unwaith eto yn sefyll allan fel dafad ddu yng nghanol praidd o gotiau gwyn yn y labordy, a phum munud o sgwrs yn selio cyfeillgarwch bore oes. Siriol hefyd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin ac yn ffrind i Nia.

O wybod bod ein ffrindiau ysgol ni i gyd yn cael amser arbennig yn aelodau o gymdeithasau Cymraeg Prifysgolion Caerdydd, Abertawe ac Aberystwyth, dechreuodd 'Y Gymraes' ynom gorddi. A dyna benderfynu ar ddod â Chymru i'r Alban.

Ein gobaith oedd sefydlu cymuned Gymraeg a di-Gymraeg ei hiaith i fod yn blatfform i gymdeithasu ac i gwrdd â phobl newydd, gan wybod y byddai pawb yn teimlo'n gartrefol yng nghwmni ei gilydd yn syth. Blwyddyn yn ddiweddarach bu'r dasg o sefydlu'r gymdeithas yn llwyddiant mawr. Mae dros 100 o enwau ar y rhestr e-bost, 30 ohonynt yn aelodau selog a thua hanner o'r rhain yn rhugl eu hiaith tra bod dwsin efallai â Chymraeg bras yr hoffent ei hymarfer bob nos Iau.

Yn eu plith mae cyn ddisgyblion o ysgolion Bro Myrddin, Glantaf, Plasmawr, Llanhari. Stanwell a Threorci, heb anghofio cynrychiolaeth y gogledd! Yn ogystal mae ambell i fyfyriwr wedi ymaelodi am ei fod yn `gwerthfawrogi defaid Cymru'!, eraill yn fyfyrwyr ieithyddiaeth sydd ag awydd dysgu'r Gymraeg; heb anghofio'r llu o Americanwyr sy'n gobeithio darganfod rhyw berthynas i'w cyndeidiau!

Bu nosweithiau cwis, gwisg ffansi ac eisteddfod dafarn yn llwyddiannau mawr ac mae torf ohonom yn dod at ein gilydd i wylio'r gemau rygbi. Efallai mai uchafbwynt y flwyddyn oedd y dathliad ar ddydd Gŵyl Dewi gyda noson o gawl, bara brith a phice-ar-y-maen, yn ogystal â thwmpath dawns i goroni'r noson. Rwy'n falch iawn o gael fy ethol yh gadeirydd ar y gymdeithas yn ei hail flwyddyn pan fyddwn yn mynd ar drip i Ddulyn i gefnogi'r rygbi chwe gwlad. Mae gofyn wedi bod am Rhyng-gol ein hunain gyda phrifysgolion Lloegr hyd yn oed!

Ac felly os byddwch chi byth yn ymweld â Chaeredin, cadwch lygaid barcud am y siwmperi coch, gwyn neu wyrdd a'r slogan "Don't EUWS wish you were Welsh" ar eu cefnau, yr EUWS yn sefyll am Edinburgh University Welsh Society - r'yn ni ar gynnydd lan 'ma!

Catrin Middleton


Cyfrannwch

Carly o Landeilo
Da iawn chi girls. Fi'n dysgu Cymraeg ac yn proud o pawb sy'n neud ymdrech i cadw yr iaith yn byw!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy