BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Diwrnod o Hwyl yr Urdd
Gorffennaf 2006
Adroddiad am rhai o'r digwyddiadau mae'r Urdd wedi eu cynnal yn ardal Taf Elai yn ddiweddar.
Pleser yw adrodd mai llwyddiant ysgubol oedd y 'Diwrnodau o Hwyl' a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Mehefin ar gaeau chwaraeon canolfan Michael Sobell yn Aberdar ar ddydd Mercher yr 21ain, ac ar gaeau chwareon Tŷ'n y Bryn, Tonyrefail ar ddydd lau yr 22ain.

Daeth tua 400 o blant ysgolion cynradd o Fro Morgannwg i Donyrefail. ac oddeutu'r un nifer o Flaenau Morgannwg i Aberdar. Roedd y tywydd yn wych i'r ddau ddiwrnod, yn galluogi'r holl blant i fwynhau pob gweithgaredd i'w gyfanrwydd. Roedd trawsdoriad eang o weithgareddau wedi eu paratoi, rhywbeth at ddant pawb! Roedd cyfle i ymarfer sgiliau pêl-droed, rygbi, golff, athletau, dawns, a syrcas. Yn ogystal â hyn roedd cyfle i chwarae gemau parasiwt, mabolgiamocs a rownderi. Galwodd Mistar Urdd draw i Aberdar a Thonyrefail i weld y plant ac i fwynhau y tywydd braf!

Roedd y plant a'r staff wedi mwynhau y diwrnod yn fawr. Hoffwn ddiolch i'r holl blant ar athrawon am fod mor fodlon i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd ac am ymuno yn ysbryd hwyliog y dydd!

Diolch i bawb a wnaeth ymuno a'r Urdd eleni. Mae nifer o bethau wedi eu cynllunio ar eich cyfer ar gyfer y tymor newydd, felly ymunwch a'r Urdd i gael nifer o gyfleoedd llawn Hwyl a Sbri!!!!!!!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy