BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Ned Thomas ac Angharad Griffiths Rhoi hwb i'r Byd
Gorffennaf 04
Daeth cynulleidfa teilwng iawn i Glwb y Bont ar ddiwrnod cyntaf Gorffennaf i wrando ar Ned Thomas ac Angharad Griffiths yn sôn am y papur newydd dyddiol Cymraeg.


Y BYD o dan gadeiryddiaeth Gareth Miles.

Mae'n amlwg fod Ned Thomas wedi gwneud llawer o waith ymchwil a pharatoadol a rhoddodd ddarlun clir o'r hyn sydd wedi ei wneud a'r angen am gefnogaeth i sicrhau llwyddiant y papur.

Y gobaith yw cychwyn cyhoeddi y flwyddyn nesaf gyda tharged o werthu 7,000 o gopïau y dydd i gychwyn gan gynyddu i 15,000 dros tair blynedd.

Bydd y papur ar gael mewn siopau papur newydd ac hefyd gellir ei gael drwy danysgrifio ymlaen llaw - yna bydd y papur yn talu'n nôl i'r siop sy'n dosbarthu.

Ar hyn o bryd mae apêl i ymuno â Chlwb Cefnogwyr Y BYD. Bydd ymuno â'r Clwb am £25 yn eich galluogi i dderbyn y flwyddyn gyntaf fydd yn wrth mwy na phris aelodaeth y clwb.

Felly os ydych am weld papur Cymraeg newydd yn datblygu yr apêl a gafwyd gan Ned Thomas oedd i gefnogi Y BYD.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy