BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Teulu Twm - cwblhau'r Bobathon drwy seiclo i Gastell Coch Bobathon
Ebrill 2006
Mae aelodau o glwb ieuenctid Teulu Twm o Gapel y Tabernacl yn Efail Isaf ger Pontypridd wedi cynnal 'Bobathon' dros benwythnos Mawrth 25-26, sef eu hymgyrch codi arian i Bobath - Canolfan Therapi Plant Cymru.

 • Cliciwch yma i weld lluniau o'r Bobathon.

  Rhwng yr holl aelodau bu Teulu Twm yn nofio, seiclo a cherdded cyfanswm y pellter rhwng canolfan Bobath yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd a chanolfan Bobath yn Glasgow yn Yr Alban - sef tua 450 o filltiroedd mewn tywydd digon diflas a gwlyb.

  Mae canolfan Bobath yng Nghaerdydd yn darparu therapi arbenigol i blant yng Nghymru sydd â pharlys yr ymennydd (cerebral palsy). Mae parlys yr ymennydd yn effeithio ar allu plentyn i symud a datblygu yn y ffordd arferol, ond mae'r therapi mae Bobath yn darparu yn helpu pob plentyn i reoli ei gorff yn haws - gan eu galluogi i chwarae, i ddysgu ac i ddatblygu hyd eithaf eu potensial.

  Yn ôl Geraint Lewis, un o aelodau Teulu Twm, "Mae codi arian ar gyfer unrhyw elusen yn gwella ymwybyddiaeth pobl ynglŷn â gwaith yr elusen yna, ond pan mae'n elusen sy'n ymwneud â phlant, mae'n cyffwrdd pawb. Wedi'r cwbl, fuodd pawb yn blentyn unwaith. Gobeithio bydd hyn yn ysgogi mwy o bobl i geisio codi arian ar gyfer elusennau tebyg."

  "Roedd yn benwythnos caled a heriol ac roedd yn ffordd bell i gerdded, seiclo a nofio. Drwy wneud hyn rydym yn ceisio tynnu sylw at y pwysigrwydd o gael canolfan therapi Bobath yng Nghymru a thrwy hynny i godi arian i'r ganolfan yng Nghaerdydd." Meddai Huw M. Roberts, un o'r arweinwyr.

 • Cliciwch yma i weld lluniau o'r Bobathon.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy