BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
newyddion.jpg Dathlu canmlwyddiant Eglwys Dewi Sant Tonyrefail 1903 - 2003
Ebrill 2003
Mae aelodau Eglwys Dewi Sant Tonyrefail yn dathlu canmlwyddiant adeiladu yr Eglwys bresennol, ac mae yna lawer o ddathliadau yw cynal yn ystod y flwyddyn.

Ar y 23ain o Ionawr cynhaliwyd cyngerdd gan gôr merched Trefyrug o dan arweiniad Mrs Rosemary Ashman. Hi hefyd yw organyddes yr eglwys. Ar y 12fed o Fis Mawrth cafwyd cyngerdd gan Gôr Meibion Cwm Rhondda pryd y cafwyd datganiad o eitemau Cymraeg a Saesneg ag wrth gwrs CWM RHONDDA i ddechrau.

Mae yna eglwys arall rwyf wedi cyfeirio ati yn hanes William Evans sef y Capel Bach a adeiladwyd fel cangen i Eglwys Llantrisant ag yn ddiweddarach fei enwyd yn Sant Joan Fedyddwyr. Hyd at y saithdegau cynhaliwyd gwasanaethau Cymraeg yn y Capel Bach a Saesneg yn yr eglwys newydd. Daeth ei hangen i ben yn y saithdegau a gwerthwyd yr adeilad ag erbyn hyn mae yn fan cyfarfod Sgowtiaid. Mae yna gofeb iddi yn eglwys Dewi San fel y gweler yn y llun. Pob bendith iddynt yn y dathlu bydd mwy am hyn eto.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy