BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Y tadau dewr yn gwneud yr Haka Rifiw Clwb y Dwrlyn
Chwefror 2009
Unwaith eto 'roedd Neuadd Pentyrch yn llawn ar gyfer Rifiw Clwb y Dwrlyn.
Erbyn hyn, lledodd yr hanes am lwyddiant y noson fawr a mentrodd sawl "dieithryn" (heb sôn am y Tywysog!) i'n plith er mwyn cael rhannu yn y mwynhad. Da hefyd oedd gweld cymaint o blant yno yn cyd ganu a chwerthin heb sôn am godi ofn ar y tadau dewr a geisiodd ganu'r Haka!

'Roedd pawb yn edmygu acen Ffrengig Hercule Poirot a chafwyd trafferth i adnabod y delynores ifanc ddeniadol!

Unwaith eto daeth rhwystredigaeth wrth y til electronig yn Tesco! A oes unrhyw aelod yn mentro i'w ddefnyddio?

Gwelwyd doniau Ifan y tafleisiwr wrth i'w ffrind Llew Llwydrew gyfansoddi cerdd ar gyfer ambell un yn y gynulleidfa. Pwy wraig na fyddai'n falch o gael ei chyfarch, "Ti yw fy salad!"

Efallai y bydd yna barti llefaru o ferched hŷn, heini yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, a Chôr Y Ddafad Ddu yn y Bala, er bod "cythraul y cystadlu bron â llethu eu calonnau!"

Daeth y môr ladron wedi "eu breichio hyd eu dannedd" (deall?) i godi ofn arnom. Ond 'roedd Madam Dwrlyn yn ffyddiog bod amser gwell i ddod wrth geisio rhagweld digwyddiadau 2009, er bod y bancwyr yn eu siwtiau llwyd yn llawn gofid a gwae wrth drafod effaith y dirwasgiad ar enwau llefydd cyfagos. Ydych chi'n gwybod ble mae Casaillaw? A phwy na allai gydymdeimlo â throeon trwstan Mr. A. Dai Ladwr druan?

Bu'n noson gofiadwy. Diolch i bob un o'r perfformwyr brwdfrydig a thalentog, ac i Siwan Rhys am gyfeilio. Ond unwaith eto diolch yn arbennig i Margaret ac Ifan Roberts am eu holl waith yn creu noson mor ddifyr.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy