BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Cantorion Creigiau yn canu yn Eglwys Gadeiriol Hong Kong Cantorion Creigiau yn Hong Kong
Chwefror 2008
Dechrau mis Rhagfyr aeth Cantorion Creigiau ar daith i Hong Kong.

Roedd y cynllunio a'r trefniadau wedi bod ar y gweill am fisoedd a llawer o'r cyfrifoldeb wedi disgyn ar ysgwyddau teulu'r Tudno-Jones. Mair Roberts, Cyfarwyddydd Cerdd y Côr oedd wedi darganfod a sicrhau nawdd ar gyfer y daith ac roedd Nia ei merch sy'n byw gyda'i theulu yn Hong Kong, wedi rhoi llawer o wybodaeth leol er mwyn paratoi'r côr am yr ymweliad.

Cyflwynwyd pedwar cyngerdd - un yng Ngwesty'r Ritz Carlton ac un yn y Deco Restaurant ar y Peak. Cyflwynwyd cyngerdd yn y ganolfan siopa foethus y Landmark sy'n cael ci reoli gan y Cymro, Huw Andrew sydd â'i rieni'n dod o Landybie.

Roedd Eglwys Gadeiriol Hong Kong yn llawn i'r ymylon ar gyfer v brif gyngerdd ac mae'r côr yn deall fod tua 800 yn y gynulleidfa a chodwyd dros £7,000 y noson honno i elusen roedd yr eglwys wedi penderfynu cynorthwyo. Adlewyrchwyd llwyddiant y gyngerdd wrth i'r gynulleidfa i gyd godi ar eu traed ar gyfer y gymeradwyaeth ar y diwedd. Yna cafwyd derbyniad ardderchog yng ngerddi'r eglwys gadeiriol.

Nid oedd llawer o aelodau'r côr wedi bod yn Hong Kong o'r blaen a'r hyn a oedd wedi tynnu sylw pawb oedd y bensaernïaeth syfrdanol ar ynys ganolog Hong Kong, a thrwch y boblogaeth mewn ardal mor gyfyng. Cafwyd y pleser pellach o weld Hong Kong wedi ei addurno yn swmpus ar gyfer y Nadolig.

Trefnwyd nifer o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys taith ar junk i weld y golygfeydd (taith a drefnwyd gan Gymro arall, Huw Jenkins o'r cyfreithwyr Clifford Chance, sy'n dod o ardal Llanbedr Pont Steffan). Hefyd cafwyd noson fywiog dros ginio gydag aelodau côr meibion Cymdeithas Gymraeg Hong Kong a hefyd dathliad arbennig pen-blwydd Siwan Dafis, cyfeilydd y côr, yn 21. Roedd digon o amser rhydd i bawb grwydro a daeth nifer yn arbenigwyr ar y sustem tramiau ardderchog. Roedd bargeinion marchnad Stanley, y Big Budda a'r fynachlog, a'r siopau electroneg a jade yn Kowloon yn boblogaidd iawn.

Felly gellir ychwanegu Hong Kong i'r rhestr faith o leoliadau tramor sydd wedi goroesi ymweliad gan Gantorion Creigiau. Ble nesaf? Belfast ym mis Mai. Mae'r côr yn byrlymu. Dewch i ymuno â ni - a chymryd rhan yn yr hwyl!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy