BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Gavin Ashcroft Llywydd newydd yr Urdd
Chwefror 2006
Cyhoeddwyd mai Gavin Ashcroft o Bontypridd fydd Llywydd yr Urdd am y flwyddyn nesaf.
Mae Gavin yn enedigol o Rydfelen ac wedi cael ei addysg yn Ysgol Heol y Celyn ac Ysgol Gyfun Rhydfelen. Astudiodd ffilm a theledu ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac mae nawr yn athro yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn ym Mhorth.

Ymaelododd â'r Urdd yn Ysgol Heol y Celyn a gydag anogaeth John Rees, y Prifathro, bu'n rhan o dîm fu'n cystadlu'n frwd yn Eisteddfodau'r Urdd.

Ymunodd â Dawnswyr Nantgarw ac ennill ym myd dawnsio gwerin a chlocsio. Roedd yn un o sylfaenwyr côr CFI yng Nghaerdydd ac mae' n canu gyda Pharti'r Efail ac wedi ennill y ddeuawd gerdd dant gyda Menna Tomos sawl gwaith.

Yn ddiweddar mae wedi sefydlu côr newydd yn ardal Pontypridd - Côr y Bout - er mwyn creu cyfleoedd cymdeithasol i oedolion ifanc ac i gefnogi Clwb y Bont.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy