BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
20fed Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Elai
Meriel Gainsbury Swydd ddysgu i ddysgwraig o Ffynnon Taf
Mawrth 2010
Dod i adnabod Meriel Gainsbury o Ffynnon Taf, dysgwraig sydd wedi cael cynnig i ddysgu'r iaith i ddysgwyr eraill.
Tom Jones
Oriel
Cyfres o luniau o Bontypridd
Tai crwn
Hanes lleol
Hanes cyfoethog ardal Taf Elai.
Amgueddfa
Gwefan Ponty
Hanes, lluniau a mwy ar wefan arbennig Pontypridd.
 Swydd ddysgu i ddysgwraig o Ffynnon Taf
 
 Troi hen festri yn ganolfan gymunedol
 Hoffi'r Oerfel!
 Hanes Evan James, awdur Hen Wlad fy Nhadau
 Taith Gerdded Clwb y Dwrlyn
 Penblwydd Hapus Winnie
 Dysgwyr Morgannwg
 Dawnswyr Bro Taf
 James yn ffarwelio a'r Andes

Croeso
Croeso i safle papur bro Tafod Elái, ardal Taf Elái, sydd i'r gogledd o Gaerdydd ac yn ymestyn o Bontypridd i Lanharan ac o Donyrefail i Bentyrch. Mae'r fro wedi ei henwi ar ôl y ddwy afon, sef y Taf a'r Elái, sy'n tarddu yng nghymoedd Morgannwg ac yn ymuno wrth gyrraedd y môr ym Mae Caerdydd.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy