BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clochdar
Dau aelod yn dal y darian ac yn gwisgo teis eu clybiau rygbi. Llwyddiant rygbi disgyblion Abercynon
Mehefin 2007
Y newyddion diweddaraf o Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon
Mae Clwb Rygbi yr ysgol wedi bod yn brysur iawn eleni ac wedi gorffen y tymor gyda chryn dipyn o lwyddiant.

Fe chwaraeon nhw yng nghystadleuaeth yr Urdd ar gaeau clwb rygbi Abercynon gan lwyddo i fynd trwodd i'r rownd derfynol yn y Strade, Llanelli gydag Ysgol Gynradd Caegarw.

Hefyd fe gystadlon nhw yng nghystadleuaeth tag rygbi yn Aberpennar ar ddiwrnod braf o Fai ar ôl annog rhai o ferched y dosbarth i ymuno â'r tîm. Rhaid diolch i Lowri Bevan am sgorio cais arbennig ar ôl rhedeg fel y gwynt ar hyd y cae o un ochr i'r llall.

Yn wir, mae tipyn o siarad rygbi wedi bod trwy'r tymor gyda nifer fawr o blant yr ysgol yn chwarae rygbi dros glybiau lleol sef Abercynon, Aberpennar ac Aberdâr. Roedd y tri tîm yma yng nghystadleuaeth cwpan Heart of Wales a llwyddodd clybiau Abercynon ac Aberdâr gyrraedd y rownd derfynol. Gyda nifer yn chwarae dros glwb Abercynon, Josef Bowcott, Garyn Jones, George Keepings, Tristan Blewitt, Michael Williams, Callum Eynon a Daniel Phillips a dim ond un yn chwarae dros glwb Aberdâr sef Gwilym Rees Williams roedd llawer o ddiddordeb yn y gêm.

Chwaraewyd y gêm ar gaeau Merthyr ar noson braf o fis Mai. Gêm gyffrous iawn gydag Aberdâr ar y blaen trwy'r gêm tan yr eiliadau olaf pan sgoriodd Abercynon i gael y sgôr yn gyfartal. Rhannu'r darian oedd y penderfyniad ac felly, daeth pawb yn ôl i'r ysgol yn hapus iawn.


Cyfrannwch

Callum o Abercynon
Rydw i'n meddwl bod hyn yn gret.


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy