BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clochdar
Allan a Richard Williams Afal i'r Athro
Mawrth 2010
Mae un athro o 'r ardal wedi mynd gam ymhellach gyda'r dywediad Saesneg "an apple for the teacher" gan droi afalau yn seidr sydd wedi ennill gwobrwyon.
Colofn caradog, Aberdâr
Aberdâr
Gwefan arbennig i dref Aberdâr.
Capel Rhondda © Bwrdd Croeso Cymru
Hanes lleol
Hanes Cwm Cynon, un o gymoedd glofaol de Cymru.
Tai'r cymoedd
O gylch y cwm
Crwydro cymoedd y de, mewn cyfres o luniau.
 Afal i'r Athro
 Prifathro newydd Ysgol Gyfun Aberpennar
 Dadlennu plac i Bencampwr y Byd
 Cacennau nid Cwrw
 Awelon Seion
 Hirwaun - Buddugoliaeth!
 Anrhydeddu Athrawon
 Taith Ysgol Rhydywaun i Barcelona
 Llwyddiant yn yr Eisteddfod
 Cofio Eisteddfodau'r gorffennol

Croeso
Croeso i safle papur bro Clochdar. Mae'r papur yn gwasanaethu ardal Cwm Cynon - sy'n ymestyn am ryw wyth milltir o Benderyn yn y gogledd hyd at Abercynon yn y de. Mae'n cynnwys dwy dref sef Aberdâr ac Aberpennar. Datblygodd Cwm Cynon o amgylch y gweithfeydd haearn a'r pyllau glo, sydd erbyn heddiw wedi eu cau ar wahân i Lofa'r Tŵr ger Hirwaun.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy