BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
31ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clochdar
Allan a Richard Williams Afal i'r Athro
Mawrth 2010
Mae un athro o 'r ardal wedi mynd gam ymhellach gyda'r dywediad Saesneg "an apple for the teacher" gan droi afalau yn seidr sydd wedi ennill gwobrwyon.
Colofn caradog, Aberdâr
Aberdâr
Gwefan arbennig i dref Aberdâr.
Capel Rhondda © Bwrdd Croeso Cymru
Hanes lleol
Hanes Cwm Cynon, un o gymoedd glofaol de Cymru.
Tai'r cymoedd
O gylch y cwm
Crwydro cymoedd y de, mewn cyfres o luniau.
 Afal i'r Athro
 Prifathro newydd Ysgol Gyfun Aberpennar
 Dadlennu plac i Bencampwr y Byd
 Cacennau nid Cwrw
 Awelon Seion
 Hirwaun - Buddugoliaeth!
 Anrhydeddu Athrawon
 Taith Ysgol Rhydywaun i Barcelona
 Llwyddiant yn yr Eisteddfod
 Cofio Eisteddfodau'r gorffennol

Croeso
Croeso i safle papur bro Clochdar. Mae'r papur yn gwasanaethu ardal Cwm Cynon - sy'n ymestyn am ryw wyth milltir o Benderyn yn y gogledd hyd at Abercynon yn y de. Mae'n cynnwys dwy dref sef Aberdâr ac Aberpennar. Datblygodd Cwm Cynon o amgylch y gweithfeydd haearn a'r pyllau glo, sydd erbyn heddiw wedi eu cau ar wahân i Lofa'r Tŵr ger Hirwaun.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy