BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dinasoedd, trefi a phentrefi
Lluniau o'r de ddwyrain. Gallwch chi e-bostio lluniau i ymddangos yn yr orielau hyn: deddwyrain@bbc.co.uk.

Pontypridd
Pontypridd
Oriel luniau yn cynnwys rhai o leoliadau enwoca'r dref.
Casnewydd
Casnewydd
 • Oriel 1
 • Oriel 2
 • Senedd
  Caerdydd a'r bae
  Lluniau o brifddinas Cymru.
  Tai y Cymoedd
  Y Cymoedd
  Y Cymoedd
  Cwm Rhondda
  Cwm Celyn
  Traeth Penarth
  Penarth
  Pier, tref a marina Penarth mewn lluniau.
  Mosaig Rygbi ym Mhont-y-pwl
  Pont-y-pwl
  Taith luniau o gwmpas tref Pont-y-pwl.
  Ceffyl yn y Ffair
  Porthcawl
  Taith o amgylch un o drefi glan môr enwocaf Cymru.
  Goleudy Flatholm
  Ynys Echni
  Ynys Echni neu Flatholm, sydd ym Môr Hafren.
  Swyddfeydd y dociau
  Y Barri
  Tref glan môr Y Barri mewn lluniau.
  Ogof ar y traeth yn Llanilltud Fawr gan Mike Baker
  Llanilltud Fawr
  Golygfeydd o draeth a thref Llanilltud Fawr.
  Glyn Ebwy
  Glyn Ebwy
  Rhai lluniau o'r ardal.
  Gerddi'r Dyffryn
  Gerddi'r Dyffryn
  Lluniau o Erddi'r Dyffryn ger Y Bontfaen.
  Tai yn Y Bontfaen
  Y Bontfaen
  Lluniau o'r dref yng nghanol y Fro.
  Big Pit
  Blaenafon
  Lluniau o'r dref hanesyddol yng Nghwm Gwent.
  Capel Bethlehem
  Treorci
  Lluniau o Dreorci yng nghymoedd y de, trey garedigrwydd gwefan gymunedol.
  Cloc Maesteg
  Maesteg a Chwm Llynfi
  Golygfeydd o Faesteg a Chwm Llynfi.
  Aberdâr
  Aberdâr
  Taith o amgylch tref Aberdâr mewn llun.
  Aberfan
  Aberfan
  Lluniau o'r pentref.
  Castell Cyfarthfa
  Merthyr Tudful
  Lluniau o'r dref.
  Cofeb Aneurin Bevan
  Tredegar
  Lluniau o'r def.
  Cwm Rhondda
  Orielau ardaloedd
  Lluniau o Gaerdydd a Phenybont i Bontypridd a phentrefi'r Cymoedd.
  Sain Ffagan dan eira
  Lluniau o'r ardal
  Lluniau o ddigwyddiadau, llefydd o ddiddordeb a'ch lluniau chi.

  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy