BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Dweud eich Dweud

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Teulu'n cael picnic © Bwrdd croeso Cymru Iaith a Thafodiaith
Edrych ar iaith a thafodiaith y de ddwyrain. Pa eiriau Cymraeg sy'n hynod i'ch ardal chi? Dwedwch wrthon ni yma, a chymerwch ran ym mhrosiect Lleisiau'r BBC.
Geirfa
Geiriau'r fro
Rhestr o eiriau tafodieithol y de ddwyrain.
Siarad
Iaith a Thafodiaith
Yr Athro Peter Wynn Thomas o Brifysgol Caerdydd yn edrych ar dafodiaith yr ardal.
Melanie Gillingham o Ferthyr yn dysgu Cymraeg
Derbyn her o flaen y genedl
Dynes o Ferthyr Tudful yn dysgu Cymraeg ar y rhaglen Welsh in a Week.
Lois Arnold
Profiad dysgwr
Lois Arnold a'r profiad o ennill teitl Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, 2004
Dyn
Y Wenhwyseg
Edrych ar nodweddion y dafodiaith hynod hon.
Fabio Lewis
O'r Wladfa i'r Hen Wlad
"Sbaeneg oedd fy iaith, ond nid iaith fy nain a symudodd i fyw gyda ni." - Fabio Lewis.
Dweud eich Dweud

Cyfrannwch eich geiriau neu'ch sylwadau chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy